Corona - WAT DOET HET CLB?

Als een leerling besmet is, zal het CLB de hoog- en laagrisico contacten (HRC en LRC) van de besmette persoon in kaart brengen door een telefonisch gesprek met de betrokken leerling en/of de school.
Bij een besmette personeelslid van de school zal het CLB met deze contact opnemen.

LAAGRISICO CONTACT BASIS - EN SECUNDAIR ONDERWIJS :

 • Het CLB verwittigt de school zodat de school een informatieve brief kan bezorgen aan de laagrisicocontacten. Ze mogen naar school blijven komen en beperken hun contacten met kwetsbare personen voor 14 dagen. De einddatum staat op de brief.

VOOR HET BASISONDERWIJS:

 • Vanaf 26 november zal in het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs) de noodremprocedure starten in een klas met 3 besmettingen bij kinderen. De klas sluit voor 7 dagen en de leerlingen gaan zolang in quarantaine. Wanneer een kleuterleider( kinderverzorger) positief test, zullen alle kleuters als hoogrisicocontact beschouwd worden en start eveneens de noodremprocedure voor 7 dagen. Meer informatie vindt u hier.
 • Wanneer een leerkracht van de lagere school positief test, brengt het CLB in kaart welke leerlingen er een hoog risico contact hadden ( dit hangt af van gebruik van mondmasker, afstand, duur van contact..).
 • Leerlingen die in de afgelopen 180 dagen corona hadden moeten niet in quarantaine.
 • Het CLB geeft de gsm-nummers van de ouders van de klas door aan het callcenter. Het callcenter stuurt een sms of mail naar de ouders met een link naar het quarantainecertificaat.

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS:

Als je geen corona had in de voorbije 180 dagen

Als je wel corona had in de voorbije 180 dagen

 • Dan krijg je geen SMS en geen quarantainecertificaat;
 • Dan mag je naar school gaan, zolang je geen ziekteklachten hebt.

SCHOOLPERSONEEL

 • De school verwittigt de arbeidsgeneesheer wanneer leerkrachten een hoge risico contacten gehad hebben. De arbeidsgeneeskundige dienst zorgt ervoor dat de leerkrachten testcodes ontvangen.

WANNEER NEEMT U CONTACT OP HET CALLCENTER EN NIET MET SCHOOL OF CLB?

 • Het Vlaamse callcenter : 02 214 19 19
 • Je kan hen zelf bellen van 09:00 tot 20:00 (weekend en feestdagen van 10u tot 17u30) tegen standaardtarief.
 • Wanneer er een probleem is met de testcode
 • Wanneer er een probleem is met het quarantainecertificaat
 • Bij vragen over de quarantaineduur
 • Wanneer men als besmet persoon bijkomende informatie wenst mee te delen.

WANNEER GAAT EEN SCHOOL GEDEELTELIJK OF VOLLEDIG DICHT?

De burgemeester zal i.s.m. de medische expert van de Eerste Lijns Zone, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het CLB beslissen of bij een clusterbesmetting met wijdverspreide circulatie bijkomende maatregelen nodig zijn zoals uitgebreide testen en/of schoolsluiting.

Bij overmacht, wanneer teveel leerkrachten ziek of in quarantaine moeten, kan het schoolbestuur beslissen dat de school volledig of gedeeltelijk sluit wegens pedagogische overmacht. Niet alle kinderen zijn op dat moment ook een hoog risico contact. Ze kunnen niet naar school omdat er geen leerkrachten zijn.

WAAR KAN U EEN TESTCODE VINDEN WANNEER U OF UW KIND SYMPTOMEN HEEFT?

Je kan via de zelfassessment tool nagaan of jouw kind symptomen van COVID-19 vertoont en wel of niet moet getest worden. Je vindt deze tool op https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat.. Je ontvangt een link naar het quarantaineattest via sms.

HOE KAN U ANTWOORDEN VINDEN ZONDER LANGE WACHTTIJDEN?

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen