Start schooljaar 2020-2021

Vorig schooljaar: jeweethetwel. Het liep anders. Dat zal ook dit schooljaar het geval zijn. Maar ook weer anders dan vorig jaar.
Daarom zijn ook enkele regels anders. We sommen ze op.

Andere regels in het secundair

Deliberatie
Scholen krijgen sowieso tijd tot en met 7 juli om te delibereren en te proclameren. Voor leerlingen waarbij de klassenraad onvoldoende informatie heeft, kan de deliberatie uitgesteld worden. De klassenraad bepaalt in dat geval hoe ze meer informatie kan inwinnen. Is dat zo voor jou, dan zorgt de school voor ondersteuning.

GIP
Scholen mogen een geïntegreerde proef (GIP) organiseren, maar moeten dit niet. Dit beslist de school zelf. Als er een GIP georganiseerd wordt, dan kan die beoordeeld worden zonder de gebruikelijke deskundigen.

Kwalificatieproef in BuSo OV3
Scholen mogen een kwalificatieproef in BuSo OV3 organiseren, maar moeten dit niet. Dit beslist de school zelf. Als er een proef georganiseerd wordt, dan kan die beoordeeld worden zonder de gebruikelijke deskundigen.

Stage BuSo OV3
Voor dit schooljaar moet je uitzonderlijk niet voldoen aan de minimale duur van de leerlingenstage in de kwalificatiefase van BuSo OV3.

Werkplek kinderverzorging of zorgkundige
Leerlingen in de opleidingen kinderverzorging duaal en zorgkundige duaal hoeven dit schooljaar niet voldoen aan de regel van 2 werkplekken of de minimumduur.

Verslag
Omdat niet alle trajecten naar extra zorg tijdig afgerond zullen zijn, zal het voor sommige leerlingen mogelijk zijn om een tijdelijk verslag op te stellen voor volgend schooljaar. Tijdens het schooljaar 2020-2021 zal uitzonderlijk een attestwijziging verslag mogelijk zijn.

Na secundair

Toelatingsexamens
Het toelatingsexamen arts valt dit jaar op 25 augustus en tandarts op 26 augustus. De resultaten worden in de loop van september meegedeeld.

Liever een babbel met een vertrouwenspersoon van het CLB?

Spring ff binnen Chat met een CLB-medewerker

Ben je een ouder?