Liever een babbel met een vertrouwenspersoon van het CLB?

Zoek je CLB Chat met ons

Ben je een ouder?

Het blijft tussen ons: CLB heeft beroepsgeheim

Je zit er mee, maar je wil niet dat je ouders of leerkrachten of wie dan ook iets afweten van je muizenissen? Dan kan je bij ons aankloppen.
CLB vertelt niemand wat, als jij het niet wil. Wij zullen onopvallend samen met jou zoeken naar de geschikte oplossing. Informatie delen met de school, doen we alleen als jij dat goed vindt.

Heeft de leerlingenbegeleider op school beroepsgeheim?

Neen. Je kan altijd terecht bij de leerlingenbegeleider van je school. Je kan die absoluut vertrouwen. Maar hij heeft geen beroepsgeheim. Als de directeur het vraagt, dan is de leerlingenbegeleider van de school verplicht om te antwoorden. CLB’ers niet. Dat scheelt, toch?

De kleine lettertjes:
In geval van gevaar voor iemands leven, eigendom, openbare veiligheid, in noodsituaties en in eigen verdediging vervalt het beroepsgeheim. Dat is heel uitzonderlijk.

Liever een babbel met een vertrouwenspersoon van het CLB?

Spring ff binnen Chat met ons

Ben je een ouder?