Vragen?

Vaccinaties

Wij willen u erop wijzen dat:

 • Het CLB géén COVID-19 vaccinaties toedient.
 • De vaccinaties die het CLB wél aanbiedt nooit toegediend worden zonder de expliciete toestemming van de ouder of de handelingsbekwame minderjarige.
  Zie Vlaams vaccinatieschema.

Aanpassing quarantaineregels onderwijs

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs besliste op 26/01/2022 over enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs. Die zijn nodig om het recht op onderwijs én een gezonde leeromgeving te garanderen.

Zowel in basis- als in secundair onderwijs blijft gelden:

wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen.

Wie besmet is, gaat in isolatie.

Dit verandert er:

 • De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas, verdwijnt vanaf 27/1 in het basis- en secundair onderwijs.
  Scholen waar nu al een of meer klassen gesloten zijn om deze reden, bekijken wat haalbaar is zodat leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar school kunnen.
  Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas. Volg hiervoor de procedure voor sluiting van een school wegens overmacht.
 • Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan.
  Ga met ouders in dialoog over hoe en wanneer je deze aanpassing implementeert.
 • Leerlingen secundair mogen bij een hoogrisicocontact binnen het gezin alleen naar school blijven als ze gevaccineerd zijn (of in de afgelopen 5 maanden een besmetting doormaakten).
  Niet-gevaccineerden moeten in dit geval in quarantaine, net als niet-gevaccineerde volwassenen in de maatschappij.
 • De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs.
  Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden.
  Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school wel door.

Blijf maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileer, draag mondmaskers vanaf 6 jaar en beperk fysieke contacten.

Afspraken/contacten met het CLB

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor onderwijspersoneel, CLB-medewerkers en leerlingen vanaf 6 jaar.

CLB-medewerkers houden zich aan alle veiligheidsmaatregelen die zijn opgelegd.
We vragen u volgende richtlijnen zeker te volgen:

 • draag een mondmasker
 • hou steeds 1.5m afstand
 • ontsmet uw handen

Wij zorgen voor voldoende ventilatie in onze gebouwen om het risico op besmetting tegen te gaan.

Systematische contactmomenten (medisch onderzoek)

 • Onze artsen en verpleegkundigen dragen tijdens een systematisch contactmoment steeds een mondmasker.
 • Tijdens systematische contactmomenten is een mondmasker nog steeds verplicht voor leerlingen van 6 jaar of ouder.
  Zorg ervoor dat uw zoon/dochter een mondmasker mee heeft naar een contactmoment.

Afspraken

Hebt u (of uw zoon/dochter) een afspraak en voelt u (uw kind) zich ziek? Blijf thuis en verwittig de betrokken medewerker.

 • via mail of gsm: zoek via deze link naar de CLB-medewerkers die de school van uw zoon/dochter begeleiden
 • via het algemeen nummer van de vestiging:
  Brugge: 050 44 02 20
  Sint-Andries: 050 44 02 20
  Blankenberge: 050 41 84 22
  Oostende: 059 50 68 01

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen