Vragen?

Is uw zoon/dochter positief getest?

 • Contacteer dan onmiddellijk de directie van de school van uw zoon/dochter.
 • Het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigt het COVID-team van het CLB.
  Dat team zal met u (of uw zoon/dochter) contact nemen om na te gaan welke leerlingen/leerkrachten een hoog of laag risico contact hadden.
 • Het contactcenter van het Agentschap Zorg en Gezondheid neemt contact op met de hoogrisicocontacten om de te volgen maatregelen uit te leggen. Deze maatregelen kunnen verschillen naargelang de vaccinatiestatus of een mogelijk herstelcertificaat van de betrokkenen. Het contactcenter zal de quarantaineperiode opvolgen. De school of het CLB beschikken niet over de juiste informatie om dit te doen en verwachten dat ouders en leerlingen de afspraken van het contactcenter opvolgen.

Afspraken/contacten met het CLB

Vanaf 22/11 is het dragen van een mondmasker verplicht voor onderwijspersoneel, CLB-medewerkers en leerlingen vanaf het 5de leerjaar, dus ook voor leerlingen in het secundair onderwijs, behalve als zij in de klas zitten en er voldoende afstand is tussen de leerlingen onderling.

CLB-medewerkers houden zich aan alle veiligheidsmaatregelen die zijn opgelegd.
We vragen u volgende richtlijnen zeker te volgen:

 • draag een mondmasker
 • hou steeds 1.5m afstand
 • ontsmet uw handen

Wij zorgen voor voldoende ventilatie in onze gebouwen om het risico op besmetting tegen te gaan.

Systematische contactmomenten (medisch onderzoek)

 • Onze artsen en verpleegkundigen dragen tijdens een systematisch contactmoment steeds een mondmasker.
 • Tijdens systematische contactmomenten is een mondmasker nog steeds verplicht voor leerlingen van 10 jaar of ouder.
  Zorg ervoor dat uw zoon/dochter een mondmasker mee heeft naar een contactmoment.

Afspraken

Hebt u (of uw zoon/dochter) een afspraak en voelt u (uw kind) zich ziek? Blijf thuis en verwittig de betrokken medewerker.

 • via mail of gsm: zoek via deze link naar de CLB-medewerkers die de school van uw zoon/dochter begeleiden
 • via het algemeen nummer van de vestiging:
  Brugge: 050 44 02 20
  Sint-Andries: 050 44 02 20
  Blankenberge: 050 41 84 22
  Oostende: 059 50 68 01

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen