CLB & coronamaatregelen

CLB's blijven open. Net als iedereen proberen we zo veel als mogelijk de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom werken we waar dat kan van op afstand. Als we elkaar beter ontmoeten, dan nemen we de nodige hygiënemaatregelen.

Is het CLB bereikbaar?

Ja. Alleen vragen we om niet spontaan binnen te springen maar jouw lokaal CLB te contacteren per mail of telefoon.

We versterken onze chatploeg tijdens de corona-uitbraak. Je kan anoniem chatten met CLB'ers via CLBchat.be.

Hoe en wanneer wijzigt de kleurcode?

Als blijkt dat het aantal besmettingen lokaal stijgt, kan de kleurcode wijzigen. Dat gebeurt niet zomaar.

Het nationaal crisiscentrum waarschuwt de lokale overheden: provinciegouverneurs en burgemeesters. Waar dat nodig blijkt, roept de burgemeester de lokale crisiscel samen aangevuld met CLB en vertegenwoordigers uit de scholen. Zij bekijken welke kleurcode best past bij de lokale situatie.

Een kleurcode kan van toepassing zijn op een deel van een gemeente of de hele gemeente. De burgemeester stelt de scholen op de hoogte. De lokale crisiscel houdt de situatie in de gaten en stuurt bij.

Wat bij een besmetting op school?

Stel je kind gaat opnieuw naar school en een klasgenootje blijkt besmet. Weet dan dat CLB-artsen snel en nauw samenwerken met de overheidsdiensten en in dit geval ook de callcentra voor contactonderzoek.
Het CLB zorgt voor de contacttracing binnen de school van leerlingen en leerkrachten. De contacten in de privésfeer, dus buiten de school worden opgenomen door het call center:

 • Bel: 02 214 19 19.
 • Sms: 8812.

Goed om weten: CLB'ers hebben beroepsgeheim. Je kan dus vrijuit en in alle discretie vertellen met wie je contact had, zonder dat anderen dat te weten komen.

Moet de hele klas in quarantaine? Of moet zelfs de school sluiten?

Zeker niet altijd. Een gedeelte van een klas of een volledige klas sluiten gebeurt niet zomaar. Dat beslist de medische expert van de zorgraad na overleg met de CLB-arts of de arbeidsarts. Een school sluiten kan alleen door de burgemeester na intens overleg met de school, CLB, arbeidsgeneeskundige arts, medische expert van de zorgraad, federaal gezondheidsinspecteur, burgemeester, lokale crisiscel, gouverneur …

Welke stappen nemen we bij vermoeden van?

 • De school of jij meldt aan het CLB zodra er een vermoeden is van COVID-19 besmetting (waarvoor testresultaten nog niet binnen zijn). In afwachting van het testresultaat, kan leerling sowieso niet naar school. De CLB-arts zal contact opnemen met de behandelende arts.
 • Wanneer er sprake is van een besmetting, start de contacttracing voor de leerling(en) en leerkracht(en) binnen de school.
 • Bij een sterk vermoeden van COVID-19 kan de CLB-arts beslissen om de nauwe contacten van de leerling ook tijdelijk niet naar school te laten komen. Is dat niet het geval, dan wacht de CLB-arts het testresultaat af om de maatregelen voor contacten op school te bepalen.
 • Personeelsleden en leerlingen die positief testen voor COVID-19 moeten 14 dagen in quarantaine.

CLB's hebben ervaring met besmettelijke ziekten

Voor besmettelijke ziekten hebben we afspraken over hoe te handelen om besmetting tegen te gaan. Dat is niet nieuw: bijvoorbeeld voor hersenvliesontsteking treedt ook een plan ook in werking. Om dat in goede banen te leiden volgen zowel CLB als de overheidsdiensten een draaiboek infectieziekten. We hebben als CLB dus best ervaring.

Officiële overheidssite over corona

De overheid verzamelt op www.info-coronavirus.be alle informatie, niet alleen in verband met onderwijs.

Informatie van het departement onderwijs Vlaanderen

Het departement onderwijs verzamelt nuttige informatie op haar website. Zit je met een vraag? Bezoek dan de veelgestelde vragen.

Preventietips in andere talen

Het agentschap integratie en inburgering geeft tips en advies in meerdere talen. Goed om weten: ze vullen de informatie regelmatig aan.

Contacttracing in andere talen van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft informatiefiches over contacttracing in verschillende talen.

Je kind geruststellen...

Praat!

Hoe pak je dat aan, praten met je kind over het virus?

ASS?

Lees de tips van Peter Vermeulen.

Zorgen?

Zit je kind een coronaknoop? Julie Verdonck schreef een prachtboekje!

Corona survivalkit

Centrum Impuls staat je bij met dit boekje vol tips.

Hoe praat je over verlies?

Een naaste verloren door het virus? Lees advies bij:

Bouw geen muur bij verlies

Het Nederlandse Expertisecentrum Omgaan met Verlies' legt uit waarom.

Dit doe je zeker

 • Hygiëne telt! Handen wassen met water en zeep gedurende minimum 20 seconden. Een speciale handgel is niet nodig.
 • Bedek je mond en neus bij hoesten en niezen met een papieren zakdoek of je elleboogholte. Gooi papieren zakdoeken meteen na gebruik in de vuilbak.
 • Vermijd dicht contact. Neem 1,5 meter afstand.
 • Vermijd om knuffels of kussen te geven, geef ook zelfs geen hand.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Blijf zo veel als mogelijk thuis.

Ben je een leerling

Ben je op zoek naar meer informatie over dit thema?

Zit je met vragen of wil je meer informatie? Contacteer gerust een CLB-medewerker!

Zoek je CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen