Aanspreekpunt anderstalige nieuwkomers/Oekraïnecrisis -

De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de CLB's. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns- en gezondheidssector. De ISC geeft vorm aan verschillende netoverstijgende initiatieven die de CLB-opdracht ondersteunen.

De ISC gaat over tot de aanwerving van een halftijdse medewerker anderstalige nieuwkomers/Oekraïnecrisis om de CLB’s netoverstijgend te ondersteunen in hun opdracht ten aanzien van Oekraïense leerlingen.

Brussel
Gepubliceerd op: 12 september 2023

Takenpakket

 • Je ondersteunt CLB’s bij het vormgeven van de opdracht ten aanzien van anderstalige nieuwkomers met een focus op Oekraïense leerlingen. De opdracht omhelst alle begeleidingsdomeinen en kernprocessen van het CLB.
 • Je informeert CLB-medewerkers en -directeurs bij nieuwe ontwikkelingen of informatie over de Oekraïnecrisis, bv. aan de hand van een webinar of nieuwsbrief.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt bij vragen vanuit de CLB’s m.b.t. leerlingen uit Oekraïne.
 • Je werkt nauw samen met de netoverstijgende werkgroep kansenbevordering en ISC (waar nodig).
 • Je werkt – in functie van de concrete vraag en opdracht – samen met andere medewerkers van de Permanente Ondersteuningscellen vanuit hun concrete expertise (bv. preventieve gezondheidszorg, diagnostiek, onderwijsloopbaanbegeleiding).
 • Je onderhoudt nauwe contacten met de overheid en relevante middenveldorganisaties.
 • Je neemt deel aan relevante interne en externe overlegfora.

Je staat er niet alleen voor. Samen met de andere halftijdse medewerker vorm je een tandem en geven jullie in nauwe samenwerking vorm aan de opdracht.

Competenties

 • Je kan helder communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je hebt kennis van cultuur- en traumasensitief werken of je bent bereid om je daarin (op korte termijn) in te werken.
 • Je hebt een brede kennis van mechanismen van sociale uitsluiting en exclusie.
 • Je bent vertrouwd met het discours van radicalisering en polarisering.
 • Je hebt zicht op het onderwijslandschap (structuur onderwijs, onthaalonderwijs, buitengewoon onderwijs …) en de sociale kaart (jeugdhulpverlening, juridische actoren enzovoort).
 • Je werkt oplossingsgericht en hands on.
 • Je bent flexibel en kan je snel aanpassen aan wijzigende situaties en contexten.
 • Zelfstandig werk schrikt je niet af, maar je combineert dit met een hoog teamspelergehalte.

Profiel

 • Je draagt gelijke onderwijskansen hoog in het vaandel.
 • Je beschikt minstens over een bachelor- of masterdiploma dat in aanmerking komt voor aanstelling binnen een CLB-ambt.
 • Je hebt (grondige) kennis van de CLB-werking of bent bereid om dat op korte termijn te verwerven. Ervaring als CLB-medewerker is een pluspunt.
 • Ervaring in het werken met anderstalige nieuwkomers is een pluspunt.

Aanbod

 • Een boeiende, uitdagende en hybride werkomgeving.
 • Een tussenkomst voor duurzaam woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets …).
 • Mogelijkheid tot thuiswerk en flexibele uren in een 36-urenweek.
 • Een job met maatschappelijke meerwaarde.
 • Je wordt aangesteld in een ambt van CLB-medewerker.
 • Je ontvangt een loon volgens de wettelijke barema’s.
 • Het betreft een halftijdse aanstelling (18 uur/week. Een deeltijdse aanstelling van 40 % (15 uur/week) is bespreekbaar.
 • Een aanstelling voor de duur van het project bij de Permanente Ondersteuningscel (POC) van het GO! Onderwijs.
  • Indien je reeds aan de slag bent in het onderwijs gebeurt dit via een detachering of verlof tijdelijk andere opdracht (TAO) met behoud van anciënniteit en wedde.
  • Indien je geen onderliggende aanstelling hebt binnen het onderwijs word je rechtstreeks aangesteld bij de POC GO! CLB.
 • Het project wordt steeds met de duur van een kalenderjaar toegekend. Momenteel loopt het project tot eind december 2023, met een grote kans op verlenging.
 • Datum van indiensttreding: we zien jou graag zo snel mogelijk starten (datum in onderling overleg te bepalen).

Sollicitatieprocedure

 • Bezorg jouw CV met motivatiebrief voor zondag 8 oktober via solliciteren.clb@g-o.be met vermelding ‘sollicitatie aanspreekpunt ANK/Oekraïnecrisis’.
 • Een eerste screening gebeurt op basis van CV en motivatie. Kandidaten die weerhouden worden ontvangen een uitnodiging voor het sollicitatiegesprek met bijhorende proef in de week van 16 oktober.

Inlichtingen

Met vragen omtrent deze vacature kan je terecht bij lotte.meulewaeter@g-o.be of stefan.grielens@vrijclbnetwerk.be.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.