Administratief medewerker - Vrij CLB AMi 1

Vrij CLB AMi 1 heeft de opdracht begeleiding en ondersteuning te verzorgen bij schoolgaande kinderen en jongeren, hun ouders en leerkrachten. Om ons te helpen dit waar te maken, zijn we op zoek naar een administratief medewerker.

Vorselaar
Gepubliceerd op: 20 april 2023

Taken

 • Realiseren van een vriendelijk en warm laagdrempelig onthaal (telefonisch, e-mail en face to face)
 • Materiële en logistieke taken uitvoeren: instaan voor de bestelling, en verdeling van bureaumateriaal; instaan voor de organisatie en planning van vergaderzalen en catering …
 • Administratieve en ondersteunende taken: administratieve ondersteuning van directeur en coördinator, instaan voor vormingsaanvragen en vormingsoverzicht, update van de sociale kaart …
 • Financiële organisatie: een maandelijks overzicht maken van de inkomsten en uitgaven voor de boekhouding, facturen inboeken in boekhoudprogramma Venice volgens afspraken Vrij CLB Netwerk, begroting opmaken samen met directeur, overleg met boekhouder vzw, budget beheren voor het CLB en de vzw, financiële verrichtingen via KBC Business
 • Administratie van de vzw Antwerpen Middengebied
 • Personeelsadministratie
 • ICT: installeren nieuwe laptops samen met externe IT’er, troubleshooting
 • Beheer gebouw Vorselaar: praktische zaken + samenwerking met preventiemedewerker/-adviseur
 • Specifieke taken ter ondersteuning van de medische activiteiten: uitnodigingen versturen, planning opmaken, busvervoer regelen voor de systematische contactmomenten

Competenties (kennis, vaardigheden en attitudes)

 • Basiskennis informatica, basiskennis boekhouding; CLB-eigen software kunnen hanteren, digitaal leerlingendossier kunnen gebruiken
 • Beheersen van schriftelijke vaardigheden voor briefwisseling en verslaggeving
 • Kunnen hanteren van informatiebronnen die relevant zijn voor onze sector (Edulex, VWVJ, …)
 • Werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels
 • Beheersen van organisatorische en administratieve vaardigheden
 • Efficiënt omgaan met de beschikbare werktijd

Kennis boekhouden en ICT noodzakelijk. Kennis van personeelsadministratie in onderwijs is meerwaarde!

Start en einde tewerkstelling

Voltijdse of deeltijdse tewerkstelling (afhankelijk van niveau diploma) in onze vestiging te Vorselaar met ingang op 1/09/2023.

Percentage aanstelling i.f.v. diploma

 • Diploma secundair onderwijs 36/36
 • Diploma professionele bachelor 25/36
 • Diploma master 21/36

Wedde

Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs (master SS 542, bachelor SS 333, SO SS 202)

Interesse?

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Gino Willems, directeur. Heb je interesse en kan je je vinden in onze missie en visie, mail dan je motivatiebrief en CV naar sollicitaties@clb-ami1.be. Solliciteren kan tot 31 mei 2023. Een eerste selectie zal gebeuren op basis van CV en motivatiebrief.

De sollicitatiegesprekken moeten nog gepland worden. We laten tijdig weten waar en wanneer die zullen doorgaan.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.