Administratief medewerker - Vrij CLB Kempen

Mol & Turnhout
Gepubliceerd op: 9 november 2023

Vrij CLB Kempen telt bijna 200 enthousiaste CLB-medewerkers in 5 vestigingen, die duizenden leerlingen bijstaan op hun weg naar volwassenheid. Of het nu gaat over leren, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes: het CLB helpt. Leerlingen die uit de boot dreigen te vallen, pikken we op. Vastberaden en met groot engagement bouwen CLB-medewerkers aan gelijke onderwijskansen. Dat doen we in een team van deskundige en dynamische collega’s. Diversiteit zien we als kracht: bij de leerlingen én onder collega’s. We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker om één van onze teams te versterken.

Taken
 • Realiseren van een vriendelijk en warm laagdrempelig onthaal (telefonisch, e-mail en face to face)
 • Uitvoeren van leerlingenadministratie: opvragen en versturen van leerlingendossiers, verwerken, activeren en archiveren van dossiers in het elektronisch dossierbeheer.
 • Materiële en logistieke taken uitvoeren: instaan voor de bestelling, en verdeling van bureaumateriaal; instaan voor de organisatie en planning van vergaderzalen en catering, …
 • Administratieve en ondersteunende taken: administratieve ondersteuning van de vestigingscoördinator (veco), instaan voor vormingsaanvragen, update van de sociale kaart, …
 • Financiële organisatie: een maandelijks overzicht maken van de inkomsten en uitgaven voor de boekhouding, budget beheren voor de kleine uitgaven van de vestiging, …
 • Specifieke taken ter ondersteuning van de medische activiteiten: uitnodigingen versturen, planning opmaken, busvervoer regelen voor de systematische contactmomenten, …
Competenties (kennis, vaardigheden en attitudes)
 • Basiskennis informatica, CLB-eigen software kunnen hanteren, digitaal leerlingendossier kunnen gebruiken.
 • Beheersen van schriftelijke vaardigheden voor briefwisseling en verslaggeving.
 • Kunnen hanteren van informatiebronnen die relevant zijn voor onze sector (Edulex, VWVJ, …)
 • Werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels
 • Beheersen van organisatorische en administratieve vaardigheden
 • Efficiënt omgaan met de beschikbare werktijd
Start en einde tewerkstelling

Deeltijdse tewerkstelling (29 uren per week) in onze vestiging te Mol (22u) en Turnhout (7u) met onmiddellijke ingang tot 3-1-2024

Diploma

Opleiding Kantoor (BSO)
Opleiding Handel (TSO)
Bachelor Office Management

Wedde

Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs

Interesse?

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Ilse Vandepoel, directeur. Heb je interesse en kan je je vinden in onze missie en visie, mail dan je motivatiebrief en CV naar vacature@vclb-kempen.be.

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacyverklaring

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.