Administratief medewerker - Vrij CLB Kempen

Hoogstraten
Gepubliceerd op: 13 juni 2024

Vrij CLB Kempen telt bijna 200 enthousiaste CLB-medewerkers in 5 vestigingen, die duizenden leerlingen bijstaan op hun weg naar volwassenheid. Of het nu gaat over leren, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes: het CLB helpt. Leerlingen die uit de boot dreigen te vallen, pikken we op. Vastberaden en met groot engagement bouwen CLB-medewerkers aan gelijke onderwijskansen. Dat doen we in een team van deskundige en dynamische collega’s. Diversiteit zien we als kracht: bij de leerlingen én onder collega’s. We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker om één van onze teams te versterken.

Taken
 • Realiseren van een vriendelijk en warm laagdrempelig onthaal (telefonisch, e-mail en face to face)
 • Uitvoeren van leerlingenadministratie: opvragen en versturen van leerlingendossiers, verwerken, activeren en archiveren van dossiers in het elektronisch dossierbeheer.
 • Materiële en logistieke taken uitvoeren: instaan voor de bestelling, en verdeling van bureaumateriaal; instaan voor de organisatie en planning van vergaderzalen en catering, …
 • Administratieve en ondersteunende taken: administratieve ondersteuning van de vestigingscoördinator (veco), instaan voor vormingsaanvragen, update van de sociale kaart, …
 • Financiële organisatie: een maandelijks overzicht maken van de inkomsten en uitgaven voor de boekhouding, budget beheren voor de kleine uitgaven van de vestiging, …
 • Specifieke taken ter ondersteuning van de medische activiteiten: uitnodigingen versturen, planning opmaken, busvervoer regelen voor de systematische contactmomenten, …
Competenties (kennis, vaardigheden en attitudes)
 • Basiskennis informatica, CLB-eigen software kunnen hanteren, digitaal leerlingendossier kunnen gebruiken.
 • Beheersen van schriftelijke vaardigheden voor briefwisseling en verslaggeving.
 • Kunnen hanteren van informatiebronnen die relevant zijn voor onze sector (Edulex, VWVJ, …)
 • Werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels
 • Beheersen van organisatorische en administratieve vaardigheden
 • Efficiënt omgaan met de beschikbare werktijd
Start en einde tewerkstelling

Deeltijdse tewerkstelling (22 uren per week) in onze vestiging te Hoogstraten met ingang op 1-9-2024 tot 31-8-2025 .

Bij voorkeur woonachtig regio Hoogstraten

Diploma

Opleiding secundair onderwijs Handel (TSO)

Ervaring met administratief werk op een school is een meerwaarde.

Wedde

Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs

Interesse?

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Ilse Vandepoel, directeur. Heb je interesse en kan je je vinden in onze missie en visie, mail dan je motivatiebrief en CV naar vacature@vclb-kempen.be.

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacyverklaring

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.