Arts - Vrij CLB AMi 1

Vrij CLB AMi 1 zoekt een arts, werkvolume 19 u./week, voor een gans schooljaar.

Antwerpen
Gepubliceerd op: 26 februari 2023

Onze organisatie

Vrij CLB AMi1 wil samen met zijn 40 medewerkers leerlingen en ouders veerkrachtiger maken. Elk contact hoe klein dan ook kan een verschil maken. Hiervoor werken we nauw samen met onze scholen en hulpverleningspartners. We willen mensen terug hoop geven, hen de kans geven om de regie terug op te nemen over hun eigen leven. Leerlingen die over boord vallen, vissen we terug op en halen we weer aan boord.

Functie

Als CLB-arts maak je deel uit van de medische equipe die instaat voor de systematische medische contacten, de vaccinaties en het nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten.

Je bent lid van een multidisciplinair onthaal- of trajectteam (arts, paramedisch werker, psychopedagogisch consulent/werker, maatschappelijk werker). Je neemt deel aan teamoverleg en voert in samenspraak activiteiten uit in functie van de vraaggestuurde CLB-werking.

Je staat samen met je teamleden in voor de leerlingenbegeleiding in samenwerking met een waaier van scholen en vervult een draaischijffunctie naar externe hulpverlening.

Naast deze gesprekken zorg je voor een stipte administratieve opvolging door het correct registreren van de verkregen data.

Je verwerft snel kennis over de te volgen procedures en schaaft deze voortdurend bij.

Volgende taken voer je uit:

 • systematische medische contacten en toedienen van vaccinaties evenals het opvolgen en/of verwijzen van leerlingen naar aanleiding van afwijkende bevindingen
 • nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten
 • implementeren van standaarden en protocollen om zo goed mogelijk ‘evidence based’ te werken
 • contacten leggen met leerlingen, ouders, scholen en hulpverleners n.a.v. vragen in verband met de ontwikkeling, de gezondheid en het welbevinden van leerlingen
 • overleggen met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een optimale leerlingenbegeleiding; dat impliceert o.a. het in kaart brengen van onderwijsnoden en het formuleren van handelingsgerichte adviezen

Verwachte competenties

 • in staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren
 • kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend …) en resultaatsgericht werken
 • bereid zijn om multidisciplinair samen te werken, op basis van gelijkwaardigheid
 • zich loyaal opstellen tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s
 • gemotiveerd en positief ingesteld zijn
 • zich flexibel willen en kunnen opstellen
 • bereid zijn om het eigen functioneren in vraag te stellen
 • zich willen en kunnen inleven in de problematiek van de cliënt
 • kunnen samenwerken met netwerkpartners
 • onder alle omstandigheden rustig en tactvol blijven
 • basiscomputervaardigheden bezitten (Word, gebruik mailsysteem en internet) en zich vlot inwerken in sectoreigen softwaresystemen

Profiel

 • Huisarts of basisarts
 • een bijkomend manamadiploma jeugdgezondheidszorg of de intentie om deze opleiding te volgen is niet noodzakelijk maar strekt tot aanbeveling.
 • Je bent communicatief en kan vlot met methodische kaders en ICT overweg
 • Je kan vlot samenwerken met anderen
 • Je hebt een hart voor kinderen en jongeren en legt vlot contacten
 • Je bent begripvol en empathisch
 • Je bent flexibel en bereid avonduren te presteren

Ons aanbod

 • Een toffe ploeg collega’s die elk vanuit hun expertise met jou samenwerken
 • Flexibele uurroosters en verlofregeling
 • Telewerk is mogelijk voor gedeelte van het werkvolume
 • Je loon op basis van wettelijk naar barema

Heb je interesse?

Stuur je motivatiebrief met CV via mail naar Gino Willems: directie@clb-ami1.be.

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 014/50 74 00.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.