Arts - Vrij CLB AMi 2

ARTS

18u/week (ander werkvolume is bespreekbaar)

onmiddellijke ingang tot alvast 31/08/2023


Vrij CLB AMi2 wil samen met zijn 70 medewerkers leerlingen en ouders veerkrachtiger maken. Elk contact hoe klein dan ook kan een verschil maken. Hiervoor werken we nauw samen met onze scholen en
hulpverleningspartners. We willen mensen terug hoop geven, hen de kans geven om de regie terug op te nemen over hun eigen leven. Leerlingen die over boord vallen, vissen we terug op en halen we weer aan boord

Gepubliceerd op: 1 januari 2023

Je Functie

Als CLB-arts werk je samen met een team van artsen, paramedisch werkers en administratief medewerkers met als doel het uivoeren van medische activiteiten in het kader van preventie teneinde tijdig bepaalde (psycho-) somatische problemen op te sporen en te voorkomen

- Onthalen van vragen van leerlingen (of ouders): beluisteren van de hulpvraag, verduidelijken van rechten en plichten van de vraagsteller, beantwoorden van de hulpvraag, …

- Draaischijffunctie: samenwerken met het netwerk om de vraagsteller passend te verwijzen, de verwijzing op te volgen en om relevante informatie uit de externe hulpverlening te vertalen in een handelingsgericht advies voor betrokkenen.

- Uitvoeren van de systematische contactmomenten conform het decreet: screenen en vaststellingen doen volgens de geldende standaarden, hypothesen formuleren en verwijzen naar het netwerk voor
(classificerende) diagnose, vaststellen van fysische letsels en rapporteren bij een vermoeden van kindermishandeling, …

- Vaccinaties: informeren en toedienen van vaccinaties (conform de richtlijnen), met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

- Het nemen van profylactische maatregelen m.b.t. besmettelijke ziekten t.o.v. leerlingen in samenwerking met de paramedisch werker(s). Indien nodig overlegt hij/zij met het Agentschap Zorg en Gezondheid en/of arbeidsgeneesheer en/of behandelende arts.

Je Profiel

- Je beschikt minimaal over het diploma master in de geneeskunde

- Je kan methodisch werken volgens de standaarden en richtlijnen van de VWVJ.

- Je kan in teamverband werken: constructief deelnemen aan teamvergaderingen, op basis van gelijkwaardigheid.

- Je kan werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels. De arts doet dit op empathische en respectvolle wijze met de nodige discretie.De vrije CLB's geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons team. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of geaardheid. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken

- Je hebt kennis van leeftijdsspecifieke gezondheidsproblemen en ontwikkelingsstoornissen en weet wat dit betekent voor het schools functioneren.

- Je kan jezelf evalueren, openstaan voor feedback en je bent bereid jezelf bij te scholen in functie van de

noden van het team.

- Je hebt oog hebben voor administratieve en logistieke taken met als doel het vlot functioneren van jezelf en van de organisatie.

Ons aanbod

- Een toffe ploeg collega’s die elk vanuit hun expertise met jou samenwerken

- Flexibele uurroosters en verlofregeling

- Telewerk is mogelijk voor gedeelte van het werkvolume

- Je loon op basis van wettelijk naar barema

Heb je interesse?

Stuur je motivatiebrief met CV via mail naar Daniel Gebruers:

sollicitatie@clb-ami2.be

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 03/443.90.20

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.