Arts - Vrij CLB De Wissel Antwerpen

Vrij CLB De Wissel – Antwerpen zoekt artsen voor het schooljaar 2021-2022

Antwerpen
Gepubliceerd op: 31 mei 2021

Het tewerkstellingsvolume is bespreekbaar. Het gaat om een tewerkstelling voor het hele schooljaar. Interesse? Neem contact op met de medisch coördinator Lieve van Dingenen via 0484 266 346 of lieve.vandingenen@vclbdewisselantwerpen.be.

Als CLB-arts maak je deel uit van de medische equipe die instaat voor de systematische medische contacten, de vaccinaties en het nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten. Je bent lid van een multidisciplinair onthaal- of trajectteam (arts, paramedisch werker, psychopedagogisch consulent/werker, maatschappelijk werker en intercultureel bemiddelaar). Je neemt deel aan teamoverleg en voert in samenspraak activiteiten uit in functie van de vraaggestuurde CLB-werking. Je staat samen met je teamleden in voor de leerlingenbegeleiding in samenwerking met een waaier van scholen en vervult een draaischijffunctie naar externe hulpverlening. Naast deze gesprekken zorg je voor een stipte administratieve opvolging door het correct registreren van de verkregen data. Je verwerft snel kennis over de te volgen procedures en schaaft deze voortdurend bij.

Afhankelijk van de evolutie in de strijd tegen de coronapandemie kan je ook ingezet worden in onze opdracht contactopsporing. In nauwe samenwerking met de contactopspoorders word je ingeschakeld bij het telefonisch informeren en adviseren van personen die in contact gekomen zijn met COVID-19 besmette personen. Je ondersteunt contactopspoorders bij het behandelen van ‘moeilijke’ casussen. Je geeft antwoord op COVID gerelateerde vragen van scholen en ouders. Je gaat in overleg met de M-SPOC (medisch expert in het COVID-19-team van de eerstelijnszones) bij vermoeden van clusterbesmettingen of het organiseren van testen binnen het kader van de preventieve screening. Je hebt als arts de eindverantwoordelijkheid in het gehele contactopsporingsproces.

Volgende taken voor je uit in onze reguliere werking

 • uitvoeren van systematische medische contacten en toedienen van vaccinaties evenals het opvolgen en/of verwijzen van leerlingen naar aanleiding van afwijkende bevindingen
 • nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten
 • implementeren van standaarden en protocollen om zo goed mogelijk ‘evidence based’ te werken
 • contacten leggen met leerlingen, ouders, scholen en hulpverleners n.a.v. vragen in verband met de ontwikkeling, de gezondheid en het welbevinden van leerlingen
 • overleggen met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een optimale leerlingenbegeleiding (dat impliceert o.a. het in kaart brengen van onderwijsnoden en het formuleren van handelingsgerichte adviezen)

Verwachte competenties

 • in staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren
 • kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend, …) en resultaatsgericht werken
 • bereid zijn om multidisciplinair samen te werken, op basis van gelijkwaardigheid
 • zich loyaal opstellen tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s
 • gemotiveerd en positief ingesteld zijn
 • zich flexibel willen en kunnen opstellen
 • bereid zijn om het eigen functioneren in vraag te stellen
 • zich willen en kunnen inleven in de problematiek van de cliënt
 • kunnen samenwerken met netwerkpartners

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.