Antwerpen
Gepubliceerd op: 10 januari 2022

Vrij CLB De Wissel – Antwerpen zoekt een arts voor het 2e en 3e trimester van het schooljaar 2021-2022. Het gaat om een werkvolume van 10 uur/week.

 • Als CLB-arts maak je deel uit van de medische equipe die instaat voor de systematische medische contacten, de vaccinaties en het nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten.
 • Je bent lid van een multidisciplinair onthaal- of trajectteam (arts, paramedisch werker, psychopedagogisch consulent/werker, maatschappelijk werker en intercultureel bemiddelaar).
 • Je neemt deel aan teamoverleg en voert in samenspraak activiteiten uit in functie van de vraaggestuurde CLB-werking.
 • Je staat samen met je teamleden in voor de leerlingenbegeleiding in samenwerking met een waaier van scholen en vervult een draaischijffunctie naar externe hulpverlening.
 • Naast deze gesprekken zorg je voor een stipte administratieve opvolging door het correct registreren van de verkregen data.
 • Je verwerft snel kennis over de te volgen procedures en schaaft deze voortdurend bij.
 • In de strijd tegen de coronapandemie kan je ook ingezet worden in onze opdracht contactopsporing.
 • Je ondersteunt contactopspoorders bij het behandelen van ‘moeilijke’ casussen. Je geeft antwoord op COVID-gerelateerde vragen van scholen en ouders. Je gaat in overleg met de M-SPOC bij vermoeden van clusterbesmettingen of het organiseren van testen binnen het kader van de preventieve screening bij wijdverspreide circulatie van het virus in een school.

Volgende taken voor je uit in onze reguliere werking :

 • uitvoeren van systematische medische contacten en toedienen van vaccinaties evenals het opvolgen en/of verwijzen van leerlingen naar aanleiding van afwijkende bevindingen
 • nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten
 • implementeren van standaarden en protocollen om zo goed mogelijk ‘evidence based’ te werken
 • contacten leggen met leerlingen, ouders, scholen en hulpverleners n.a.v. vragen in verband met de ontwikkeling, de gezondheid en het welbevinden van leerlingen
 • overleggen met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een optimale leerlingenbegeleiding; dat impliceert o.a. het in kaart brengen van onderwijsnoden en het formuleren van handelingsgerichte adviezen

Verwachte competenties

 • in staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren
 • kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend, …) en resultaatsgericht werken
 • bereid zijn om multidisciplinair samen te werken, op basis van gelijkwaardigheid
 • zich loyaal opstellen tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s
 • gemotiveerd en positief ingesteld zijn
 • zich flexibel willen en kunnen opstellen
 • bereid zijn om het eigen functioneren in vraag te stellen
 • zich willen en kunnen inleven in de problematiek van de cliënt
 • kunnen samenwerken met netwerkpartners
 • onder alle omstandigheden rustig en tactvol blijven
 • basiscomputervaardigheden bezitten (Word, gebruik mailsysteem en internet) en zich vlot inwerken in sectoreigen software systemen

Diplomavereisten

 • huisarts of basisarts
 • een bijkomend ManaMadiploma jeugdgezondheidszorg of de intentie om deze opleiding te volgen is niet noodzakelijk maar strekt tot aanbeveling.

Aanbod

 • Het betreft een contract TABD. Verloning volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=511&p=24
 • Vakantieregeling volgens het decreet leerlingbegeleiding.
 • Je kan beschikken over een smartphone en laptop.
 • Vergoeding voor woon-werkverplaatsing met de fiets of met het openbaar vervoer.
 • Ook verplaatsingen in opdracht met de fiets, het openbaar vervoer of de eigen wagen, moto of bromfiets worden vergoed.

Interesse?

Neem contact op met de medisch coördinator: Lieve Van Dingenen – 03 216 29 38 lieve.vandingenen@vclbdewisselantwerpen.be

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.