Arts - Vrij CLB Kempen

Vrij CLB Kempen telt bijna 200 enthousiaste CLB-medewerkers in 5 vestigingen, die duizenden leerlingen bijstaan op hun weg naar volwassenheid. Of het nu gaat over leren, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes: het CLB helpt. Leerlingen die uit de boot dreigen te vallen, pikken we op. Vastberaden en met groot engagement bouwen CLB-medewerkers aan gelijke onderwijskansen. Dat doen we in een team van deskundige en dynamische collega’s. Diversiteit zien we als kracht: bij de leerlingen én onder collega’s. We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker om één van onze teams te versterken.

Turnhout - Medisch team
Gepubliceerd op: 18 november 2021

Taken

 • Onthalen van vragen van leerlingen (of ouders): beluisteren van de hulpvraag, verduidelijken van rechten en plichten van de vraagsteller, beantwoorden van de hulpvraag, …
 • Draaischijffunctie: samenwerken met het netwerk om de vraagsteller passend te verwijzen, de verwijzing op te volgen en om relevante informatie uit de externe hulpverlening te vertalen in een handelingsgericht advies voor betrokkenen.
 • Uitvoeren van de systematische contactmomenten conform het decreet: screenen en vaststellingen doen volgens de geldende standaarden, hypothesen formuleren en verwijzen naar het netwerk voor (classificerende) diagnose, vaststellen van fysische letsels en rapporteren bij een vermoeden van kindermishandeling, …
 • Vaccinaties: informeren en toedienen van vaccinaties (conform de richtlijnen), met bijzondere aandacht voor kansengroepen.
 • Het nemen van profylactische maatregelen m.b.t. besmettelijke ziekten t.o.v. leerlingen in samenwerking met de paramedisch werker(s). Indien nodig overlegt hij/zij met het Agentschap Zorg en Gezondheid en/of arbeidsgeneesheer en/of behandelende arts.

Competenties (kennis, vaardigheden en attitudes)

 • Methodisch kunnen werken volgens de standaarden en richtlijnen van de VWVJ.
 • In teamverband kunnen werken: constructief deelnemen aan teamvergaderingen, op basis van gelijkwaardigheid.
 • Werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels. De arts doet dit op empathische en respectvolle wijze met de nodige discretie.
 • De CLB-arts heeft kennis van leeftijdsspecifieke gezondheidsproblemen en ontwikkelingsstoornissen en weet wat dit betekent voor het schools functioneren.
 • Deskundigheidsontwikkeling: zichzelf evalueren, openstaan voor feedback en bereid zijn om zichzelf bij te scholen in functie van de noden van het team.
 • Oog hebben voor administratieve en logistieke taken met als doel het vlot functioneren van zichzelf en van de organisatie.

Start en einde tewerkstelling

Deeltijdse tewerkstelling (11 uren per week) in onze vestiging te Turnhout met ingang op 1/01/2022 tot 31/08/2022 met mogelijkheid tot verlenging

Diploma

Master geneeskunde

Wedde

Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs

Interesse?

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Pierre Goor, directeur. Heb je interesse en kan je je vinden in onze missie en visie, mail dan je motivatiebrief en CV naar pierregoor@vclb-kempen.be.

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacyverklaring

We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons CLB-team. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of seksuele oriëntatie. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.