Arts -

Vrij CLB Limburg zoekt vanaf februari een arts voor haar centra voor leerlingenbegeleiding. De tewerkstelling kan mogelijk een start zijn van een langere loopbaan binnen hun vzw. Er is tewerkstelling mogelijk in de afdelingen te Maasmechelen, Herk-de-Stad en Sint-Truiden. Het aantal uren is bespreekbaar.

Maasmechelen, Herk-de-Stad en Sint-Truiden
Gepubliceerd op: 13 mei 2019

Vrij CLB Limburg zoekt vanaf februari een arts voor haar centra voor leerlingenbegeleiding. De tewerkstelling kan mogelijk een start zijn van een langere loopbaan binnen onze VZW. Er is tewerkstelling mogelijk in onze afdelingen te Maasmechelen, Herk-de-Stad en Sint-Truiden. Het aantal uren is bespreekbaar.

Als CLB-arts maakt u deel uit van een multidisciplinair team (arts, paramedisch werker, psycho-pedagogisch consulent/werker en maatschappelijk werker). U staat samen met uw teamleden in voor de leerlingenbegeleiding binnen een waaier van scholen en vervult een draaischijffunctie naar externe hulpverlening toe.

Salarisschaal: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=511&p=24

Taken

 • Uitvoeren van medische consulten en toedienen van vaccinaties evenals het opvolgen en/of verwijzen van leerlingen naar aanleiding van afwijkende bevindingen
 • Implementeren van standaarden en protocollen om zo goed mogelijk ‘evidence based’ te werken
 • Overleggen met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een optimale leerlingenbegeleiding
 • Contacten leggen met leerlingen, ouders, scholen en hulpverleners n.a.v. vragen in verband met deontwikkeling, de gezondheid en het welbevinden van leerlingen
 • Onderwijsnoden in kaart kunnen brengen en handelingsgerichte adviezen formuleren i.s.m. het multidisciplinaire team

Verwachte competenties

 • Is in staat om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren
 • Bezit basiscomputervaardigheden en kan zich vlot inwerken in sectoreigen software systemen
 • Is bereid om het eigen functioneren kritisch te bekijken (zelfreflectie)
 • Blijft onder alle omstandigheden rustig en tactvol
 • Werkt kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend, ...) en resultaatsgericht
 • Is bereid om multidisciplinair samen te werken, op basis van gelijkwaardigheid
 • Stelt zich loyaal op tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s
 • Kan en wil zich flexibel opstellen
 • Is gemotiveerd en positief ingesteld
 • Kan zich inleven in de problematiek van de cliënt
 • Kan samenwerken met netwerkpartners

Diplomavereisten

 • Arts of huisarts
 • Wie een bijkomend MaNaMA diploma jeugdgezondheidszorg heeft (of bezig is aan de opleiding) geniet voorkeur

Interesse

Sollicitatiebrief en curriculum vitae te bezorgen aan Goele Haesendonck, directeur personeel en organisatie, via goele.haesendonck@vclblimburg.be , ten laatste tegen 18/01/2019.

De Vrije CLB’s geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor onze CLB-teams. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of geaardheid. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken.

Werken bij het CLB

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Maar hoe werkt dat juist in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding?