Coördinator -

We zijn op zoek naar een invulling van de functie van regiocoördinator voor de regio Houtland (Torhout) binnen Vrij CLB Westhoek-Houtland. Dit CLB verstrekt leerlingenbegeleiding vanuit 5 vestigingsplaatsen: Diksmuide, Ieper, Poperinge, Torhout en Veurne.

Torhout
Gepubliceerd op: 16 januari 2024

Opdrachtomschrijving

Als regiocoördinator sta je in voor volgende opdrachten:

 • eerste leidinggevende: je bent aanspreekbaar voor de (ca 35) medewerkers van de vestigingsplaats
 • je houdt loopbaangesprekken met medewerkers
 • je bent eerste evaluator van de medewerkers teamcoach en interne organisatie. Je bent voor het team een kompas en een coach. Je helpt het team reflecteren en je ondersteunt het team bij het realiseren van de doelstellingen.
 • je helpt de professionele norm van de organisatie - incl. kwaliteitsvol werken - te implementeren
 • je geeft ruimte en je stimuleert het team in hun samenwerking en zelfsturing
 • je creëert mee de juiste omstandigheden (organisatie, communicatie, middelen en tools… ) zodat medewerkers optimaal kunnen functioneren
 • je draagt bij aan een sterk welzijnsklimaat
 • je bent de schakel tussen de teams en het directieteam
 • je neemt deel aan het tweewekelijkse directieteam
 • je inspireert en betrekt medewerkers bij de strategie en doelstellingen van het CLB
 • je houdt de vinger aan de pols en je gaat aan de slag met feedback in de verdere uitbouw van visie en prioriteiten binnen het directieteam
 • je staat in voor de terugkoppeling vanuit het directieteam naar het team
 • je helpt het beleid te implementeren
 • je draagt de gemeenschappelijke missie en visie van de eigen organisatie en Vrij CLB Netwerk uit en je bewaakt deze visie

Als regiocoördinator werk je samen met:

 • het directieteam (bestaande uit de 2 directieleden en de regiocoördinatoren)
 • de scholen van regio Houtland (je gaat in op vragen of je neemt zelf initiatief hiertoe in functie van een goede samenwerking)
 • netwerkpartners (je participeert aan lokale netwerken regio Houtland, waaronder Eerstelijnszones, Huizen van het Kind, Jongerenwelzijnsoverleg, lokale besturen, welzijnsraad …)

Vallen buiten de verantwoordelijkheid van de regiocoördinator Houtland:

 • huisvesting, beheer externe gebruikers, aankopen, financieel beleid
 • aansturing van administratie, logistiek en IT-medewerkers
 • beleidsdomeinverantwoordelijkheid in de primaire en secundaire processen

Onder andere bij volgende zaken voorzien we ondersteuning - via coaching of professionalisering - waar nodig:

 • teamcoaching
 • interne organisatie: personeelszaken (vb. bij ziekte van een medewerker), berekening en toekennen van omkadering (vb. verdeling in functie van leerlingenaantallen), ...
 • regelgevende kaders (vb. rechtspositie personeel, arbeidsreglement, inspectiekader)
 • evaluatie van medewerkers
 • inzicht in beleidsstructuren (vb. ISC, directiecommissie VCLB Netwerk, IROJ, VWVJ,…)

Profiel

De vacature staat open voor profielen met CLB-ervaring met een bachelor- of masterdiploma. De opdracht wordt verloond als coördinator bachelor of coördinator master.

De functie heeft baat bij volgende vaardigheden en eigenschappen:

je hebt een brede interesse in de verschillende aspecten van leerlingenbegeleiding;

 • je bent visiegedreven en werkt vanuit een hedendaagse invulling van de CLB-opdracht
 • je bent communicatief vaardig
 • je beschikt over coachingsvaardigheden
 • je bent een goede organisator en probleemoplossen
 • je bent een teamspeler en loyaal aan samen gemaakte afspraken
 • je bent kritisch ingesteld
 • je bent flexibel en veerkrachtig.

Praktisch

De vacature betreft een opdracht van 36u en wordt zowel intern als extern bekendgemaakt.

Afhankelijk van de kandidaten kan er voor gekozen worden deze opdracht op te splitsen in een duo-opdracht (2 x 18u) in combinatie met een te bepalen volume veldwerk.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun kandidatuur indienen aan de hand van een korte schriftelijke motivatie en bijgevoegd CV vóór 29 februari bij Ides Depotter (ides.depotter@clbhoutland.be).

Kandidaten worden weerhouden op basis van hun ervaring, vertrouwdheid met de sector en de regio.

Voor de weerhouden kandidaten volgt in de loop van maart een selectiegesprek met de directie en een delegatie van het bestuursorgaan van Vrije CLB Westhoek-Houtland vzw.

Meer info over de vacature kan je inwinnen bij Ides Depotter (ides.depotter@clbhoutland.be; 0487 55 94 35) of Hans Vandelannoote (hans.vandelannoote@vrijclbwesthoek.be; 0490 11 77 47).

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.