Herentals
Gepubliceerd op: 2 april 2021

Vrij CLB Kempen heeft als vrij centrum voor leerlingenbegeleiding de opdracht begeleiding en ondersteuning te verzorgen bij schoolgaande kinderen en jongeren, hun ouders en leerkrachten.
Wij begeleiden ongeveer 64000 leerlingen in 192 scholen regio Kempen uit basis-, buitengewoon- en secundair onderwijs.
In ons centrum werken momenteel 180 medewerkers (maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, verpleegkundigen, artsen en administratief medewerkers) in multidisciplinaire teams.

Wij hebben vestigingen in Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol en Turnhout.

Onze missie is om samen met de school en de ouders kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te bieden met aandacht voor preventie en bijzondere zorg voor wie minder kansen heeft. Hierbij vormt het welbevinden van leerlingen steeds het uitgangspunt.

De directeur is verantwoordelijk voor het algemeen goed functioneren van Vrij CLB Kempen en zorgt ervoor dat de missie en visie wordt omgezet in concrete plannen en initiatieven en dat deze worden uitgevoerd. De directeur waakt erover dat de werking beantwoordt aan de decretale en andere wettelijke en reglementaire bepalingen.

De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van het centrum in al zijn facetten en is de ambassadeur van het centrum.

De directeur overlegt hiervoor met het bestuurscomité en geeft verantwoording aan het bestuurscomité en de raad van bestuur.

De directeur leidt de directieraad. Deze bestaat uit vestgingscoördinatoren en de directeur. De vestigingscoördinator staat aan het hoofd van een vestiging van Vrij CLB Kempen en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het dagelijks beleid in de vestiging. De vestigingscoördinator is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken rond een toegewezen inhoudelijk thema voor gans Vrij CLB Kempen.

In de directieraad worden de afspraken gemaakt voor een uniforme uitvoering van het dagelijks beleid in de vestiging, alsook de uitvoering van de inhoudelijke thema’s voor gans Vrij CLB Kempen.

De functie van directeur omvat verschillende rollen en taken

Inhoudelijke sturing en leiding van het CLB: opvolging van de wetgeving en de ontwikkelingen, interne organisatie van het CLB, eindverantwoordelijke.

Beleidsmaker en strateeg: meedenken aan een beleid op vlak van kwaliteitszorg en vorming, meedenken en uitvoeren van het beleidsplan.

Organisator: zorg voor een goede administratie en organisatie, financieel beleid, infrastructuur, logistieke processen, ICT.

Coach: personeelsbeleid en coaching van de medewerkers, teamwerking en stafwerking, preventie en bescherming op het werk.

Communicator en netwerker: zorg voor interne en externe communicatie, overleg met partners uit onderwijs, gezondheid en welzijn.

Professional: opvolging van de inhoudelijke ontwikkelingen in het werkveld op de vier werkdomeinen en naar de verschillende doelgroepen.

Collegiale en loyale teamspeler: afstemming en streven naar gelijkgerichtheid in visie met directiecomité (Vlaams overleg directies Vrije CLB’s), met de PVOC (provinciale vormings- en ondersteuningscel), CODIVA (College van directeurs Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding provincie Antwerpen) en met de bestuursorganen van Vrij CLB Kempen.

Wie zoeken we?

 • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur van de psychopedagogische, sociale of medische sector.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met leiding geven aan of het coachen van medewerkers en teams binnen CLB, onderwijs of hulpverlening.
 • Je bent vertrouwd met onderwijs en ontwikkelingen in verband met zorg en zorgbeleid op school.
 • Je beschikt over analytische, communicatieve en sociale vaardigheden en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je attitude is gericht op transparantie en actieve samenwerking.
 • Je kan goed plannen, organiseren én delegeren
 • Je bent flexibel en bent bereid je snel in te werken
 • Je bent maatschappelijk betrokken en hebt oog voor kansengroepen

Wij bieden aan

 • Een voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een maatschappelijk waardevolle opdracht met ingang op 1 september 2022
 • We bekijken de mogelijkheid om in het schooljaar 2021-2022 kennis te maken met de opdracht en zo geleidelijk aan te kunnen inwerken
 • Een maandsalaris volgens het officiële barema Vlaams onderwijspersoneel weddenschaal 525
 • Brede ondersteuning vanuit het bestuur, de directieraad en beleidsmedewerkers
 • Ruime vormings- en ontwikkelingsmogelijkheden

Spreekt deze functie je aan?

Meer informatie vind je in de functiebeschrijving

Bezorg je kandidatuur (sollicitatiebrief met Curriculum vitae) uiterlijk op 5 mei 2021 aan
Vrij CLB Kempen
voorzitter bestuurscomité en bestuur
tav de Heer Stef Van Hoof
Hellekensstraat 2a
2200 Herentals

Of via mail aan stef.van.hoof@telenet.be


Kandidaten die worden weerhouden op basis van CV en motivatie zullen kort na de afsluitdatum een uitnodiging voor selectie ontvangen.

De selectie bestaat uit 3 stappen en is gepland in mei – juni 2021:

 • Jurygesprek
 • Jurygesprek (casuïstiek)
 • Extern assessment

Voor meer vragen over deze functie en de selectieprocedure kan je terecht bij de algemeen directeur Pierre Goor (gsm 0474 421590) of via mail pierregoor@vclb-kempen.be

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.