Directeur - Vrij CLB Limburg - afd. Hasselt (Hoofdzetel Regio Zuid)

Bijna 3000 enthousiaste CLB-medewerkers in 31 centra voor leerlingenbegeleiding van Vrij CLB Netwerk: zij staan meer dan 800 000 leerlingen bij op hun weg naar volwassenheid. Of het nu gaat over leren, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes: het CLB helpt. Leerlingen die uit de boot dreigen te vallen, pikken we op. Vastberaden en met groot engagement bouwen CLB-medewerkers aan gelijke onderwijskansen. Dat doen we in een team van deskundige en dynamische collega’s. Diversiteit zien we als kracht: bij de leerlingen én onder collega’s.

Wij, als zijnde Vrij CLB Limburg, maken deel uit van dit Netwerk en hebben ongeveer 380 medewerkers in dienst verspreid over 10 afdelingen en verdeeld over 4 regio’s in Limburg. We zijn één grote organisatie die meer dan 118 000 leerlingen begeleidt en partner is van 341 scholen. Onze hoofdvestiging is in Genk, waar we centraal voorzien in inhoudelijke ondersteuning, een personeelsdienst en de logistieke diensten.

Gepubliceerd op: 28 juni 2024

Werfreserve

Wij leggen een werfreserve meteen geldigheidsduur van 3 jaar aan voor toekomstige directeursposities binnen onze organisatie. De geldigheidsduur van de werfreserve kan, indien nodig, verlengd worden afhankelijk van de behoeften van de organisatie en de regelgeving van Onderwijs Vlaanderen. Kandidaten die in de werfreserve worden opgenomen, zullen hierover tijdig geïnformeerd worden.

Deze werfreserve biedt de mogelijkheid om te solliciteren voor diverse directiefuncties. Bij elke concrete vacante directiefunctie, hetzij voor inhoudelijk directeur of regio directeur, zal een interne jury commissie alle geslaagde kandidaten op de werfreserve uitnodigen voor een gericht en actueel sollicitatiegesprek over de concrete context. Je motivatie en inhoudelijke kennis/vaardigheden worden dan afgetoetst.

Profiel

Vereist diploma & ervaring

 • Houder zijn van een diploma van hoger onderwijs bachelor of master.
 • Ervaring in de sector van leerlingenbegeleiding strekt tot aanbeveling.
 • Leidinggevende ervaring is niet nodig, maar wel een plus.

Competenties

 • Leidinggevende competenties: plannen, delegeren en coördineren, inspireren en motiveren, teamgericht zijn, samenwerking faciliteren en conflicten hanteren
 • Beleidsmatige competenties: resultaatsgericht en blijk geven van strategisch denken en handelen, een vooruitgangstraject voorstellen en uitvoeren
 • Organisatorische competenties: organiseren, problemen oplossen, besluitvaardigheid, administratieve precisie en stiptheid
 • Coachingsvaardigheden: geloven in de kracht van zelfsturende teams, sociale vaardigheden, vertrouwen geven en rekening houden met draagkracht van collega’s
 • Communicatieve vaardigheden: loyaal samenwerken, netwerken, onderhandelen, mondelinge en schriftelijke expressievaardigheid
 • Taakgerichtheid: stressbestendigheid, inzet en initiatief, basiskennis kwaliteitszorg, opdracht van CLB kennen
 • Mensgerichte competenties: open, constructief, collegiaal, flexibel, maatschappelijke betrokkenheid in een christelijke traditie met respect voor andere opvattingen

Functieverwachtingen

 • Je neemt als sleutelfiguur in onze organisatie, je eindverantwoordelijke rol als individuele directeur, maar ook als lid van het directieteam, daadkrachtig, helder en motiverend als een stimulerend voorbeeld voor anderen op. Je draagt zo actief en creatief bij in het realiseren van de globale kernopdracht, missie en visie van Vrij CLB Limburg.
 • Je bouwt constructief samenwerkend met je collega-directeurs, maar ook met de teams mee aan een sterke organisatie, die kan focus leggen op de kernprocessen en zo kwaliteitsvolle resultaten bereiken kan voor leerlingen en scholen. Je toont je hierbij organisatiesensitief alsook ondernemend samen met anderen.
 • Je kan vanuit een organisatieperspectief situaties beschouwen en beleidsmatig mee bijdragen aan verdere ontwikkeling en groei. . Je zorgt mee voor een nauwe afstemming tussen het centrale directieteam en de regiodirecteurs om een uniforme uitvoering van het beleid te waarborgen en bij te dragen aan strategische besluitvorming.
 • Je participeert vanuit je rol als directeur, in diverse interne en externe overlegmomenten en toont je bijdrage vanuit professionele expertise en persoonlijke betrokkenheid naar onze opdracht en doelen en onze medewerkers. Je zorgt voor een goede communicatie en samenwerking tussen de regionale en centrale niveaus van de organisatie.
 • Je werkt met overtuiging vanuit het organisatiemodel ‘zelforganiserende teamwerking’ en faciliteert de teams vanuit je expertise in je rol. Je stimuleert medewerkers en teams tot autonomie, onderlinge verbondenheid en tot professionele competentie.
 • Je bent een helder communicatief leider, met coachende vaardigheden, die op talenten en motivatie van mensen inspeelt, sensitief is voor dynamieken in de teams en in de ganse organisatie en in afstemming en draagvlak, gepaste interventies initieert om professionele groeistappen mogelijk te maken. Je motiveert genomen beslissingen vanuit organisatiestandpunt en weet ook met weerstand constructief om te gaan.
 • Met een open en leergierige houding, zowel intern als extern gericht, ben je mee in de actuele trends en signaleer je ook opportuniteiten voor verdere exploratie. Je creëert ruimte voor expertiseverrijking voor jezelf alsook je mensen.
 • Je zorgt voor heldere (toepassing van) procedures, operationele/administratieve processen. Je borgt een verstandige inzet van mensen en middelen binnen het kader van onze organisatie. Daarbij stimuleer je regelmatig overleg tussen centrale directeurs en regiodirecteurs om eenheid en consistentie in de operationele uitvoering te garanderen.

Huidig functie - vacature regiodirecteur (18u)

Als regiodirecteur ben je verantwoordelijk voor de afdelingen en ondersteun je de ontwikkeling van de teams in jouw regio.

Je focus ligt op de ontwikkeling van Vrij CLB Limburg in jouw regio. Je bouwt, samen met andere regiodirecteurs, mee aan het groter geheel. Je focus is het maken van de verbinding tussen de medewerkers, de teams en afdelingen in jouw regio en naar het centrale niveau van Vrij CLB Limburg. Je geeft mee vorm aan het nieuwe leiderschap in de organisatiestructuur.

Aanbod

Wij bieden je:

 • Een deeltijdse opdracht (18u/week) voor regiodirecteur
 • Weddeschaal 525 (master) 464 (bachelor)
 • Statuut personeelslid gesubsidieerd onderwijs (DRP 27/03/91)
 • Vormings- en ontwikkelingsmogelijkheden in een grote organisatie
 • Een uitdagende en gevarieerde job in een dynamische organisatie.
 • Mogelijkheid tot thuiswerk en flexibel uurrooster.
 • Gunstige vakantieregeling zoals personeel in CLB
 • Bedrijfslaptop
 • Fiets- en reisonkostenvergoeding

Waar en hoe solliciteren

 • Richt je kandidatuur, via curriculum vitae en motivatiebrief voor 23 augustus 2024 aan Jessie Schrijvers via jessie.schrijvers@vrijclblimburg.be. Je kandidatuur wordt discreet behandeld.
 • Kandidaten die voldoen aan de preselectievoorwaarden, worden uitgenodigd voor een interne jury die zal doorgaan op 3 of 5 september
 • Geslaagde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een extern assessment dat zal plaatsvinden in de week van 9 september (concrete data af te spreken)
 • Rapportering over alle kandidaten en beslissing over wie er in de werfreserve wordt opgenomen wordt genomen op het bestuur van 24 september 2024. Alle deelnemers worden geïnformeerd en kunnen verdere duiding krijgen.

Voor een uitgebreide functiebeschrijving ‘regiodirecteur’ of meer informatie kan je terecht bij de algemeen directeur Jessie Schrijvers of bij zakelijk directeur Goele Haesendonck, beiden op 089 51 98 60 of via mail jessie.schrijvers@vrijclblimburg.be , goele.haesendonck@vrijclblimburg.be.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.