IT-coördinator - Vrij CLB Leieland

Vacature voor de functie van voltijds ICT-coördinator in de VZW CLB aan de Leie.

VZW CLB aan de Leie is een VZW bestaande uit Vrij CLB Groeninge Kortrijk (en vestigingsplaats Deerlijk), Vrij CLB Leieland Menen en Vrij CLB Weimeersen Waregem.

Kortrijk-Menen-Waregem
Gepubliceerd op: 12 juli 2021

Vacature

Samen met de directie en de ICT-medewerkers van de drie CLB’s sta je in voor de goede werking en implementatie van ICT.

Specifieke competenties binnen het team

Organiseren van overlegmomenten met en adviseren van directie en personeelsleden betrokken bij ICT.

Bestaande structuren bespreken en zo nodig afstemmen.

Komen tot werkafspraken en werkverdeling binnen het ICT-team.

In samenspraak opmaken van een ICT jaarprogramma / meerjarenprogramma.

Contacten leggen met andere gerelateerde groepen o.a. veiligheid.

De organisatie en (ICT-)infrastructuur van de drie CLB’s kennen.

Prioriteiten kunnen inschatten en gericht info kunnen opzoeken.

Kennis van hardware

Specifiek denken we aan:

● de weg vinden in BIOS instellingen;

● kennis hebben van bekabeling en aansluitingen;

● kunnen uitzoeken of een probleem software- of hardwarematig is;

● firmware en drivers kunnen updaten;

● basiskennis hebben van vaste en draagbare VOIP-telefoons en smartphones;

● onderhoud en ondersteuning van het netwerk, servers, pc’s, laptops, backups, telefonie en randapparatuur;

● installatie, opvolging en onderhoud van software;

● beveiliging van het computernetwerk onderhouden en optimaliseren;

● inventaris documenteren en bijhouden;

● leidinggevenden adviseren over of ondersteunen bij aankoop van ICT-producten en de ICT-infrastructuur;

● ...

Kennis van software

Specifiek denken we aan:

● bijhouden en controleren van licenties van geïnstalleerde software (bv. Microsoft, virusbeveiliging);;

● installatie en updates van servers, werkstations, laptops, routers, firewall...

● voorbereiden en implementeren van 2-factorauthenticatie;

● visie helpen ontwikkelen in verband met de digitalisering;

● Google, Windows 10, Office 365 vlot kunnen gebruiken;

● administratieve en technische software kunnen installeren en updaten;

● …

Google

Specifiek denken we aan:

● instellingen aanpassen in de beheerdersconsole, bv. gebruikers aanmaken/verwijderen, rechten toekennen, apps activeren,...

● apparaatbeheer & licenties;

● gebruik van mastersheets in werkdocumenten;

● ...

Ondersteuning - helpdesk

Specifiek denken we aan:

● beheer van de helpdesk: collega’s bijstaan op hard- en softwaregebied zodat de informaticatoepassingen optimaal kunnen gebruikt worden;

● geven van nascholing over ICT-gebruik en toepassingen aan de collega’s;

● tussenkomen bij storingen en andere problemen;

● ontwikkelen/opmaken van apps, tools, sjablonen met de bedoeling de beschikbare informatie te stroomlijnen, toegankelijker te maken, administratieve taken te automatiseren, gegevens te analyseren,...;

● leidinggevenden informeren en adviseren mbt nieuwe ICT-ontwikkelingen;

● ...

Mobiliteit

Je beschikt over eigen vervoer om je te verplaatsen tussen de CLB’s in Deerlijk, Kortrijk, Menen en Waregem.

Statuut en bezoldiging

De functie van voltijds ICT-coördinator komt vrij vanaf 1 september in de VZW CLB aan de Leie. Het betreft een aanstelling voor de looptijd van schooljaar 2021-2022, met kans op verlenging tot een contract van onbepaalde duur. Dit contract kadert in de toekenning van bijkomende tewerkstelling voor onbepaalde duur uit het fonds Sociale Maribel 2021.

Voorwaarden

Je bent minstens in het bezit van een bachelorsdiploma.

We verwachten volledige inzet en grote beschikbaarheid voor zover de goede werking dit vereist. Ervaring is een pluspunt.

Kandidaatstelling

VZW CLB aan de Leie vormt de moederorganisatie voor drie CLB's uit de regio (Leieland, Groeninge en Weimeersen). Wij zijn een organisatie in verandering, waarbij we in onze dienstverlening aan de leerlingen, scholen en andere partners verder willen groeien en evolueren, dit onder meer door verdere optimalisatie en nauwe samenwerking. Wij zijn in dit kader op zoek naar een gedreven ICT-coördinator die dit - samen met zijn/haar team - mee kan faciliteren.

Voel jij je aangesproken door deze vacature, mail dan je gemotiveerde kandidaatstelling, cv en foto uiterlijk tegen zondag 15 augustus naar Jenny Mestdagh, voorzitter van VZW CLB aan de Leie: mestdagh.jenny@skynet.be

Een selectiecommissie zal op basis van je sollicitatie oordelen of je voor een gesprek wordt uitgenodigd.

De sollicitatiegesprekken gaan door op donderdagvoormiddag 19 augustus.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.