Maatschappelijk werker - Vrij CLB De Havens

Oostende
Gepubliceerd op: 1 maart 2023

Vrij CLB De Havens is op zoek naar een maatschappelijk werker voor een fulltime vervangingsopdracht (36/36) voor de vestiging Oostende vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2023.

Functieomschrijving

 • Je bent lid van een multidisciplinair team (artsen, paramedisch werkers, psychopedagogisch consulenten/werkers en maatschappelijk werkers).
 • Je staat samen met je teamleden in voor de leerlingenbegeleiding in verschillende scholen in het Buitengewoon Onderwijs regio Oostende.
 • Je exploreert de hulpvraag van de verschillende actoren (leerling, ouders, schoolpersoneel) om inzicht te krijgen in de problematiek en een traject op maat te kunnen maken.
 • Je organiseert een handelingsgerichte begeleiding, conform de Prodia-protocollen.
 • Indien nodig leid je naar naar externe hulpverlening toe.
 • Je brengt onderwijsnoden in kaart en formuleert handelingsgerichte adviezen.
 • Je maakt de nodige verslagen, verwijsbrieven, attesten...
 • Je vult de elektronische leerlingendossiers stipt aan.

Jobgerelateerde competenties

 • Kennis van het onderwijs- en jeugdhulplandschap, begeleidingsmethoden en gesprekstechnieken.
 • In staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren
 • Kwaliteitsvol en resultaatgericht werken (professioneel, nauwkeurig, stipt, kritisch...)
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het CLB en met netwerkpartners
 • Vaardig zijn in het omgaan met kansarmen, maatschappelijk kwetsbaren en verschillende culturele contexten
 • Basis ICT-vaardigheden bezitten en zich vlot inwerken in de sectorspecifieke software

Wat wij verwachten

 • Je bent loyaal aan onze organisatie en visie en missie https://www.vrijclb.be/over-clb/missie-en-visie
 • Je bent een goed organisator
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Je bent stressbestendig en flexibel
 • Je kan meedenken en concrete oplossingen aanbieden
 • Je bent communicatief en dienstbaar ten aanzien van je collega’s

Toelatingsvoorwaarden

 • Diploma: Bachelor Sociaal Werk, maatschappelijk werk
 • Vervoer: Je hebt een wagen ter beschikking en bent bereid je te verplaatsen in het werkgebied
 • Blanco uittreksel uit het Strafregister (Minderjarigenmodel)

Wat wij bieden

 • Verloning volgens de barema’s van onderwijs
 • Samenwerken in een dynamisch team
 • Een financiële tussenkomst voor duurzaam woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets…).
 • Een flexibel uurrooster en gunstige vakantieregeling.


Meer informatie over deze functie bij

de vestigingsdirecteur, Karel De Groote
op het telefoonnummer 059 50 68 01 of via karel.degroote@vrijclbdehavens.be

Hoe solliciteren?

We zien diversiteit als een kracht. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of geaardheid.

Bezorg uw motivatiebrief en cv aan de directeur via catherine.ryckeboer@vrijclbdehavens.be

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.