Maatschappelijk werker - Vrij CLB Groeninge

Trajectbegeleider L&S/OL maatschappelijk werker

We zijn op zoek naar een enthousiaste maatschappelijk werker om onze werking van het trajectteam L&S/OLB binnen CLB aan de Leie, campus Groeninge-Kortrijk te versterken. We helpen zowel leerling, ouders als scholen en wat we doen hélpt. We werken methodisch en evidence-based.

Daarnaast neem je deel aan multidisciplinaire casusoverleg en de vraaggestuurde werking t.a.v. leerlingen, ouders en scholen en onze partners in het netwerk.

We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons team. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of geaardheid. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken.

Meer info? Kijk gerust op www.vrijclb.be.

Je profiel
- Je beschikt minimaal over het diploma hoger onderwijs
- Je bent communicatief en kan vlot met methodische kaders en ICT overweg
- Je kan vlot samenwerken met anderen
- Je hebt een hart voor kinderen en jongeren en legt vlot contacten
- Je bent begripvol en empathisch
- Je bent flexibel en bereid avonduren te presteren

Taken
• Handelingsgerichte diagnostiek: de CLB-medewerker doorloopt een
handelingsgericht diagnostisch traject conform de Prodia-protocollen. Hij/zij
brengt het functioneren van de leerling binnen zijn context in kaart aan de
hand van ICF-CY en bepaalt dan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
Hij/zij vertrekt van de hulpvraag en stemt verder af met de betrokkenen.
Hij/zij hanteert diagnostische instrumenten met betrekking tot cognitieve-,
leer- en emotionele ontwikkeling (enkel P-discipline) conform de Prodia-
protocollen.

• Begeleiden: de CLB-medewerker begeleidt de leerling in het beter leren
omgaan met probleemsituatie(s). Hij/zij gaat samen met de leerling (en zijn
ouders) op zoek naar tips, handvatten, adviezen,... zodat de leerling (en zijn
ouders) leert omgaan met de aanwezige problematiek.

• Draaischijffunctie: de CLB-medewerker werkt samen met het netwerk om de
cliënt passend te verwijzen, de verwijzing op te volgen en om relevante
informatie uit de externe hulpverlening te vertalen in een handelingsgericht
advies aan de school en andere relevante betrokkenen.

• Optreden in verontrustende (thuis)situaties: de CLB-medewerker schat de
ernst in de van de situatie, bespreekt de verontrusting met zijn team en de
cliënt en verwijst indien nodig door naar externe netwerkpartners..

• Bovenstaande taken kunnen uitvoeren op methodische wijze (HGW, ICF ...)
en empathie en respect voor de cliënt.

• In teamverband kunnen werken: constructief deelnemen aan
teamvergaderingen, op basis van gelijkwaardigheid.

• Werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels.

• Deskundigheidsontwikkeling: zichzelf evalueren, openstaan voor feedback
en bereid zijn om zichzelf bij te scholen in functie van de noden van het
team.
• Oog hebben voor administratieve en logistieke taken met als doel het vlot
functioneren van zichzelf en van de organisatie.

Ons aanbod
Een vervangingstewerkstelling van 18/36 vanaf heden voor een kortdurende
interim tot en met 29/02/2024 in campus Groeninge.
Een inlooptraject met coaching om kennis te maken met de job en je deze eigen te maken
Een kleinschalig team
Een hedendaagse kantooromgeving
Een toffe ploeg collega’s die elk vanuit hun expertise met jou samenwerken
Flexibele uurroosters en verlofregeling
Telewerk is mogelijk voor het gedeelte van het werkvolume
Contract: tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur 18/36, conform de bepalingen van DRP-decreet
Terugbetaling woon-werkverkeer in geval van gebruik van de fiets of het openbaar vervoer
Je wordt verloond volgens de officiële weddenschalen en kunt genieten van automatische indexering en snelle opbouw van geldelijke anciënniteit.
De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Hiertoe kan in onderling overleg een afspraak gemaakt worden.

Heb je interesse ? Klik dan op de knop om te solliciteren.

https://www.clbaandeleie.be

Vrij CLB Groeninge
Gepubliceerd op: 6 februari 2024

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.