Maatschappelijk werker - Vrij CLB Houtland

Vrij CLB Houtland is op zoek naar een maatschappelijk werker voor een deeltijdse vervangingsopdracht (29/36) voor onmiddellijke indiensttreding.

Torhout
Gepubliceerd op: 22 februari 2021

Functieomschrijving

Als maatschappelijk werker maak je deel uit van een multidisciplinair team (artsen, paramedisch werkers, psychopedagogisch consulenten/werkers en maatschappelijk werkers). Je staat samen met jouw teamleden in voor de leerlingenbegeleiding binnen een waaier van scholen en vervult een

draaischijffunctie naar externe hulpverlening toe.

Taakinhoud

De nadruk van je opdracht ligt op het onthalen van vragen in het basisonderwijs en het begeleiden van psychosociale problemen bij kleuters. Verder is een affiniteit met kansenbevordering en werken met anderstalige nieuwkomers een meerwaarde.

Concrete taken:

 • De hulpvraag van de verschillende actoren exploreren om inzicht te krijgen in de problematiek en een vervolgtraject op maat te kunnen maken.
 • Handelingsgericht werken, conform de Prodia-protocollen, samen met leerlingen, ouders en scholen.
 • Overleggen met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een optimale leerlingenbegeleiding.
 • Onderwijsnoden in kaart brengen en handelingsgerichte adviezen formuleren naar scholen en ouders i.s.m. het multidisciplinaire team.
 • Indien nodig toeleiden naar externe hulpverlening.

Verwachte competenties

 • Kennis van het jeugdhulplandschap, begeleidingsmethoden en gesprekstechnieken. Kennis van het oplossingsgericht en handelingsgericht werken is hierbij een meerwaarde.
 • In staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren.
 • Bereid zijn om het eigen functioneren kritisch te bekijken.
 • Kwaliteitsvol en resultaatsgericht werken (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend …)
 • Multidisciplinair samenwerken binnen de organisatie en met netwerkpartners
 • Stressbestendig zijn en zich flexibel opstellen
 • Zich loyaal opstellen tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s
 • Je hebt een hart voor kinderen en jongeren en legt vlot contacten.
 • Je bent begripvol en empathisch.
 • Vaardig zijn in het omgaan met kansarmen, maatschappelijk kwetsbaren en andere culturele contexten
 • Je maakt de nodige verslagen, verwijsbrieven, attesten ...
 • Basiscomputervaardigheden bezitten en zich vlot kunnen inwerken in sectoreigen programma’s
 • Je vult de elektronische leerlingendossiers stipt aan.

Aanbod

 • Een toffe ploeg collega’s die elk vanuit hun expertise met jou samenwerken.
 • Een deeltijdse functie van 29 uur.
 • Een professioneel kader met ondersteuning en mogelijkheden tot opleiding.
 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Flexibele uurroosters en gunstige verlofregeling.
 • Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs.

Profiel

Diploma: Bachelor Sociaal Werk of Bachelor Maatschappelijk Werk

Vervoer: Je hebt een eigen wagen ter beschikking en bent bereid je te verplaatsen in het werkgebied.

Werkervaring

Zowel mensen met als zonder ervaring kunnen zich kandidaat stellen.

Interesse?

Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar karolien.damman@vrijclbwesthoek.be.

Naast deze openstaande vacature, leggen we ook een wervingsreserve aan voor de toekomst.

Voor meer informatie of vragen kan je steeds terecht bij Karolien Damman op bovenstaand mailadres of telefonisch via 0496 47 09 55.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.