Maatschappelijk werker - Vrij CLB Kempen

Vrij CLB Kempen telt bijna 200 enthousiaste CLB-medewerkers in 5 vestigingen, die duizenden leerlingen bijstaan op hun weg naar volwassenheid. Of het nu gaat over leren, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes: het CLB helpt. Leerlingen die uit de boot dreigen te vallen, pikken we op. Vastberaden en met groot engagement bouwen CLB-medewerkers aan gelijke onderwijskansen. Dat doen we in een team van deskundige en dynamische collega’s. Diversiteit zien we als kracht: bij de leerlingen én onder collega’s. We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker om één van onze teams te versterken.

Turnhout, Trajectteam
Gepubliceerd op: 21 december 2023

Taken

 • Handelingsgerichte diagnostiek: de CLB-medewerker doorloopt een handelingsgericht diagnostisch traject conform de Prodia-protocollen. Hij/zij brengt het functioneren van de leerling binnen zijn context in kaart aan de hand van ICF-CY en bepaalt dan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Hij/zij vertrekt van de hulpvraag en stemt verder af met de betrokkenen.
 • Begeleiden: de CLB-medewerker begeleidt de leerling in het beter leren omgaan met probleemsituatie(s). Hij/zij gaat samen met de leerling (en zijn ouders) op zoek naar tips, handvatten, adviezen,… zodat de leerling (en zijn ouders) leert omgaan met de aanwezige problematiek.
 • Draaischijffunctie: de CLB-medewerker werkt samen met het netwerk om de cliënt passend te verwijzen, de verwijzing op te volgen en om relevante informatie uit de externe hulpverlening te vertalen in een handelingsgericht advies aan de school en andere relevante betrokkenen.
 • Optreden in verontrustende (thuis)situaties: de CLB-medewerker schat de ernst in de van de situatie, bespreekt de verontrusting met zijn team en de cliënt en verwijst indien nodig door naar externe netwerkpartners..
 • Realiseren van een vriendelijk en warm laagdrempelig onthaal (telefonisch, e-mail en face to face)
 • Uitvoeren van leerlingenadministratie: opvragen en versturen van leerlingendossiers, verwerken, activeren en archiveren

Competenties (kennis, vaardigheden en attitudes)

 • Bovenstaande taken kunnen uitvoeren op methodische wijze (HGW, ICF …) en met empathie en respect voor de cliënt.
 • In teamverband kunnen werken: constructief deelnemen aan teamvergaderingen, op basis van gelijkwaardigheid.
 • Werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels.
 • Deskundigheidsontwikkeling: zichzelf evalueren, openstaan voor feedback en bereid zijn om zichzelf bij te scholen in functie van de noden van het team.
 • Basiskennis informatica, CLB-eigen software kunnen hanteren, digitaal leerlingendossier kunnen gebruiken.
 • Oog hebben voor administratieve en logistieke taken met als doel het vlot functioneren van zichzelf en van de organisatie.

Start en einde tewerkstelling

Deeltijdse tewerkstelling (29 uren per week) in onze vestiging te Turnhout met onmiddellijke ingang tot 29/2/2024 wegens ziekteverlof.

Diploma

Bachelor maatschappelijk werk.

Wedde

Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs

Interesse?

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Ilse Vandepoel, directeur. Heb je interesse en kan je je vinden in onze missie en visie, mail dan je motivatiebrief en CV naar vacature@vclb-kempen.be.

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacyverklaring

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.