Maatschappelijk werker - Vrij CLB Westhoek vest. Ieper

Vrij CLB Westhoek-Houtland is op zoek naar een maatschappelijk werker voor een deeltijdse vervangingsopdracht (29/36) vanaf 22/03/2021 tot en met 2/07/2021 voor onze vestiging in Poperinge.

Poperinge
Gepubliceerd op: 17 december 2020

Functieomschrijving

Als maatschappelijk werker maak je deel uit van een multidisciplinair team (artsen, paramedisch werkers, psychopedagogisch consulenten/werkers en maatschappelijk werkers). Je staat samen met jouw teamleden in voor de leerlingenbegeleiding binnen een waaier van scholen en vervult een draaischijffunctie naar externe hulpverlening toe.

Taakinhoud

 • Afhankelijk van het team waarin je terechtkomt ligt de nadruk van je opdracht op het onthalen van vragen of de verdere begeleiding.
 • De hulpvraag van de verschillende actoren exploreren om inzicht te krijgen in de problematiek en een vervolgtraject op maat te kunnen maken.
 • Handelingsgericht werken conform de Prodia-protocollen samen met leerlingen, ouders en scholen.
 • Indien nodig toeleiden naar externe hulpverlening.
 • Overleggen met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een optimale leerlingenbegeleiding.
 • Onderwijsnoden in kaart kunnen brengen en handelingsgerichte adviezen formuleren i.s.m. het multidisciplinaire team.

Verwachte competenties

 • Kennis van het jeugdhulplandschap, begeleidingsmethoden en gesprekstechnieken. Kennis van het oplossingsgericht en handelingsgericht werken is hierbij een meerwaarde.
 • In staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren.
 • Bereid zijn om het eigen functioneren kritisch te bekijken.
 • Kwaliteitsvol en resultaatsgericht werken (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend …)
 • Multidisciplinair samenwerken binnen de organisatie en met netwerkpartners.
 • Stressbestendig zijn en zich flexibel opstellen.
 • Zich loyaal opstellen tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s.
 • Je hebt een hart voor kinderen en jongeren en legt vlot contacten.
 • Je bent begripvol en empathisch.
 • Vaardig zijn in het omgaan met kansarmen, maatschappelijk kwetsbaren en andere culturele contexten.
 • Je maakt de nodige verslagen, verwijsbrieven, attesten...
 • Basiscomputervaardigheden bezitten en zich vlot kunnen inwerken in sectoreigen programma’s.
 • Je vult de elektronische leerlingendossiers stipt aan.

Aanbod

 • Een toffe ploeg collega’s die elk vanuit hun expertise met jou samenwerken.
 • Een deeltijdse functie van 29 uur.
 • Een professioneel kader met ondersteuning en mogelijkheden tot opleiding.
 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Flexibele uurroosters en gunstige verlofregeling.
 • Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs.

Profiel

 • Diploma: Bachelor Sociaal Werk of Bachelor Maatschappelijk Werk
 • Vervoer: Je hebt een eigen wagen ter beschikking en bent bereid je te verplaatsen in het werkgebied.

Werkervaring

Zowel mensen met als zonder ervaring kunnen zich kandidaat stellen.

Interesse?

Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar karolien.damman@vrijclbwesthoek.be. Naast deze openstaande vacature, leggen we ook een wervingsreserve aan voor de toekomst.

Voor meer informatie of vragen kan je steeds terecht bij Karolien Damman op bovenstaand mailadres of telefonisch via 0496/47 09 55.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.