Medewerker contact tracing - Vrij CLB Kempen

Gepubliceerd op: 22 oktober 2021

Vrij CLB Kempen telt bijna 200 enthousiaste CLB-medewerkers in 5 vestigingen, die duizenden leerlingen bijstaan op hun weg naar volwassenheid. Of het nu gaat over leren, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes: het CLB helpt. Leerlingen die uit de boot dreigen te vallen, pikken we op. Vastberaden en met groot engagement bouwen CLB-medewerkers aan gelijke onderwijskansen. Dat doen we in een team van deskundige en dynamische collega’s. Diversiteit zien we als kracht: bij de leerlingen én onder collega’s. We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker om ons team van contact tracers te versterken.


Taakinhoud:

 • Je onthaalt en beantwoordt vragen rond COVID-19. Je krijgt hierrond eerst uiteraard een interne opleiding.
 • Bij melding van een besmette persoon op school, maak je een inschatting van de hoog - en laag risicocontacten die de index persoon had, via contacten met leerling, ouders en school.
 • Je stemt af met de school welke stappen er genomen moeten worden in functie van informeren ouders, leerlingen en leerkrachten
 • Communicatie met de medisch verantwoordelijke eerstelijnszone
 • Je werkt hiervoor samen in een team onder supervisie van CLB-artsen

Competenties (kennis, vaardigheden en attitudes):

 • In teamverband kunnen werken: constructief deelnemen aan teamvergaderingen, op basis van gelijkwaardigheid.
 • Werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels. De contacttracer doet dit op empathische en respectvolle wijze met de nodige discretie.
 • Deskundigheidsontwikkeling: zichzelf evalueren, openstaan voor feedback en bereid zijn om zichzelf bij te scholen in functie van de noden van het team.
 • Oog hebben voor administratieve en logistieke taken met als doel het vlot functioneren van zichzelf en van de organisatie.
 • Zich flexibel kunnen opstellen

Tewerkstellingsplaats:

Onze vestigingen: Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout

Duur tewerkstelling:

 • Voltijdse tewerkstelling
 • Tijdens de week kantooruren
 • Soms permanentie tot 18u
 • 1 weekend op 2 zaterdag en zondag weekendpermanentie van 13u tot 17u.
 • Uren kunnen in de loop van volgende week gecompenseerd worden.

Diploma:

niveau secundair onderwijs of bachelor

Interesse?

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Pierre Goor, directeur.
Heb je interesse en kan je je vinden in onze missie en visie, mail dan je motivatiebrief en CV naar pierregoor@vclb-kempen.be.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.