Medewerker Onderwijskiezer - Vrij CLB Netwerk

Versterk jij mee het Onderwijskiezerteam?

Schaarbeek
Gepubliceerd op: 8 juni 2020

De CLB-netten zijn op zoek naar een nieuwe collega om vanaf september 2020 het Onderwijskiezerteam te versterken (weliswaar onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarlijkse verlenging van de detachering, te verwachten tussen eind juni en midden juli 2020).

Onderwijskiezer.be is een netoverstijgende informatieve website over het onderwijslandschap. Het is een samenwerkingsverband tussen de verschillende CLB-netten. De doelstelling van Onderwijskiezer is om continu de meest actuele informatie aan te bieden over het ganse onderwijslandschap in Vlaanderen en Brussel en dit op een neutrale wijze.

We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons team. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of seksuele oriëntatie. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken.

Opdracht

Als medewerker van Onderwijskiezer.be word je ingeschakeld in een operationeel, dynamisch team dat continu werkt aan de kwaliteit van (het aanbod op) de website. Volgende taken komen aan bod:

 • Meewerken aan een permanente actualisering van de vernieuwde databank om het (hervormde en vernieuwde) onderwijsaanbod te koppelen aan de juiste onderwijsinstelling. Daarbij stem je de officiële gegevens van het Departement Onderwijs en Vorming af op de data zoals ze getoond worden op de website Onderwijskiezer.
 • Communicatie over Onderwijskiezer naar het onderwijsveld en verschillende doelgroepen via verschillende kanalen: nieuwsbrieven van Vrij CLB Netwerk, communicatie met de databeheerders van alle CLB’s, Facebook, persberichten, radio, koepels van ouderverenigingen …
 • Mee optimaliseren van bestaande partnerships en zoeken naar organisaties die met Onderwijskiezer willen samenwerken.
 • Mee zoeken naar bruikbare en kwaliteitsvolle tools voor studiekeuze, eigen tools actualiseren en hoe ze kunnen geïntegreerd worden op Onderwijskiezer.
 • Meewerken aan STEM-overleg en STEM-labels koppelen aan opleidingen.
 • Opvolgen integratie leermiddelen Onderwijsloopbaanbegeleiding op Klascement en Onderwijskiezer.
 • Beantwoorden van vragen die gesteld worden via de vraagmodule van Onderwijskiezer.
 • Actualisering van de beroepenlijst op Onderwijskiezer op basis van de VDAB/Competent indeling en in samenwerking met de beroepssectoren. Deelnemen aan overleg hieromtrent.

Profiel

Diploma

Voltijdse detachering (verlof wegens bijzondere opdracht) tot 31 augustus 2021 vanuit een CLB naar de Permanente Ondersteuningscel van het Vrij CLB Netwerk vzw, met behoud van statuut en benoeming. Zowel tijdelijke als vastbenoemde CLB-personeelsleden komen in aanmerking. Jaarlijkse verlenging van de opdracht is reëel.

Kennis, vaardigheden en attitudes: algemeen

 • Je bent een teamspeler en beschikt over goede relationele teamgerichte vaardigheden.
 • Je bent contactvaardig en communicatief.
 • Je bent organisatorisch sterk.
 • Je bent flexibel ingesteld.
 • Je kan zelfstandig werken en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je bent bereid om mee te draaien in het permanentiesysteem voor het beantwoorden van vragen die aan Onderwijskiezer worden gesteld (soms ook tijdens vakanties).

Kennis, vaardigheden en attitudes: specifiek

 • Je beschikt over degelijke kennis van en brede interesse in het onderwijslandschap en onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB).
 • Je hebt een diploma in een van de CLB-disciplines.
 • Je beheerst het Nederlands perfect en kan vlot leesbare teksten schrijven
 • Je hebt ervaring in het spreken voor groepen.
 • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor de juistheid van gegevens en ziet het belang ervan in.
 • Je bent positief-kritisch ingesteld.

Technische vaardigheden

 • Je bent pc-vaardig en vertrouwd met het Officepakket, e-mail en internet.
 • Je bent bereid om te (leren) werken met een databasegestuurde website en om gegevens handmatig in te brengen. Dit impliceert het controleren van de informatie zoals ze online verschijnt en hoe ze in de database georganiseerd en ingebracht moet worden.

Aanbod

Wij bieden je:

 • verloning op basis van de weddebarema’s van onderwijs (CLB);
 • een stimulerende omgeving waarin je kans krijgt om je talenten verder te ontwikkelen;
 • een tussenkomst voor duurzaam woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets …)
 • indiensttreding op 1 september 2020.

Adres en bereikbaarheid

De standplaats voor tewerkstelling is Vrij CLB Netwerk vzw, Anatole Francestraat 119, 1030 Brussel. Deels thuiswerk is in onderling overleg mogelijk.

Waar en hoe solliciteren?

Bijkomende inlichtingen kan je krijgen bij Jean-Marie Van Steenwinckel en Dominique Veulemans:

Mail je sollicitatiebrief en CV met relevante beroepservaring vóór 21 augustus 2020 naar rebecca.cogneau@vrijclbnetwerk.be. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 27, 28 of 31 augustus aanstaande.

Werken bij het CLB

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Maar hoe werkt dat juist in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding?