Relancemedewerker - Vrij CLB Kempen

Omwille van de coronapandemie ervaren leerlingen een verminderd welbevinden en hebben ze vaak nood aan een luisterend oor.
De medewerkers van Vrij CLB Kempen moeten opnieuw de nodige tijd en ruimte krijgen om hun rol in het begeleiden van leerlingen in de scholen op te nemen.
Daarom wil Vrij CLB Kempen een aanwijsbaar team relancemedewerkers aanstellen die snel kunnen ingezet worden in de scholen.

Het betreft een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur, conform de bepalingen van Decreet Rechtspositie Personeel.
Diversiteit zien we als kracht: bij de leerlingen én onder collega’s.

Gepubliceerd op: 21 september 2021

Taken

 • Het samen met de school detecteren van de leerlingen die extra zorg nodig hebben omwille van de coronapandemie en noden waarop nog geen antwoord gekomen is.
 • Onthalen van vragen van leerlingen, ouders en schoolpersoneel: beluisteren van de hulpvraag, verduidelijken van rechten en plichten van de vraagsteller, deelnemen aan zorgoverleg in scholen.
 • Verhelderen van de vraag: exploreren van de vraag om inzicht te krijgen in de problematiek en zicht te krijgen op een mogelijk vervolgtraject op maat van de cliënt. Hij/zij toetst de vragen af aan de fases van het zorgcontinuüm.
 • Opnemen van een draaischijffunctie: verwijzen naar gepaste hulp, samenwerking met het netwerk, …
 • Handelingsgericht adviseren: verschaffen van informatie en advies in verband met onderwijsloopbaanbegeleiding, sociaal- emotionele problemen, leerproblemen, preventieve gezondheidszorg …
 • De uitvoering van het contactonderzoek in scholen en internaten.

Competenties (kennis, vaardigheden en attitudes)

 • Bovenstaande taken kunnen uitvoeren op methodische wijze (HGW, ICF …) en met empathie en respect voor de cliënt.
 • In teamverband kunnen werken: constructief deelnemen aan teamvergaderingen, op basis van gelijkwaardigheid.
 • Werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels.
 • Deskundigheidsontwikkeling: zichzelf evalueren, openstaan voor feedback en bereid zijn om zichzelf bij te scholen in functie van de noden van het team.
 • Aandacht hebben voor administratieve en logistieke taken die bijdragen tot het vlot functioneren van zichzelf en van de organisatie .

Tewerkstellingsplaats

Onze vestigingen: Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout

Duur tewerkstelling

Verschillende percentages tewerkstelling mogelijk met ingang op 1 oktober

Diploma

 • bachelor toegepaste psychologie
 • bachelor maatschappelijk werk
 • master psychologie
 • master pedagogische wetenschappen

Wedde

Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs

Interesse?

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Pierre Goor, directeur. Heb je interesse en kan je je vinden in onze missie en visie, mail dan je motivatiebrief en CV naar pierregoor@vclb-kempen.be.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.