Paramedisch werker - Vrij CLB AMi 2

Paramedisch Werker
18u/week
10/01/2022 tot alvast 31/08/2022

Gepubliceerd op: 22 november 2021

HET CLB HELPT

Ben jij een persoon die houdt van het werken met kinderen en jongere op het kruispunt van onderwijs, welzijn en gezondheid. Dan ben jij misschien de collega die wij zoeken!

Onze organisatie

Vrij CLB AMi2 wil samen met zijn 70 medewerkers leerlingen en ouders veerkrachtiger maken.
Elk contact hoe klein dan ook kan een verschil maken. Hiervoor werken we nauw samen met onze scholen en hulpverleningspartners.
We willen mensen terug hoop geven, hen de kans geven om de regie terug op te nemen over hun eigen leven. Leerlingen die over boord vallen, vissen we terug op en halen we weer aan boord

Je Functie

Als paramedisch werker werk je samen met een team van artsen, paramedisch werkers en administratief medewerkers met als doel het uitvoeren van medische activiteiten in het kader van preventie teneinde tijdig bepaalde (psycho-) somatische problemen op te sporen en te voorkomen

 • Onthalen van vragen van leerlingen (of ouders): beluisteren van de hulpvraag, verduidelijken van rechten en plichten van de vraagsteller, beantwoorden van de hulpvraag, …
 • Draaischijffunctie: samenwerken met het netwerk om de vraagsteller passend te verwijzen, de verwijzing op te volgen en om relevante informatie uit de externe hulpverlening te vertalen in een handelingsgericht advies voor betrokkenen.
 • Uitvoeren van de systematisch contactmomenten conform het decreet: screenen en werken volgens de geldende standaarden, hypothesen formuleren en verwijzen naar het netwerk voor (classificerende) diagnose, samenwerken met de arts en rapporteren bij een vermoeden kindermishandeling, …
 • Vaccinaties: informeren en toedienen van vaccinaties (conform de richtlijnen), met bijzondere aandacht voor kansengroepen.
 • De paramedisch werker neemt, in nauwe samenwerking met de arts, profylactische maatregelen m.b.t. besmettelijke ziekten t.a.v. leerlingen en dit op basis van het draaiboek besmettelijke aandoeningen.

Je Profiel

 • Methodisch kunnen werken volgens de standaarden en richtlijnen van de VWVJ.
 • In teamverband kunnen werken: constructief deelnemen aan teamvergaderingen, op basis van gelijkwaardigheid.
 • Werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels. De paramedisch werker doet dit op empathische en respectvolle wijze met de nodige discretie.
 • De paramedisch werker heeft kennis van leeftijdsspecifieke gezondheidsproblemen en ontwikkelingsstoornissen en weet wat dit betekent voor het schools functioneren.
 • Deskundigheidsontwikkeling: zichzelf evalueren, openstaan voor feedback en bereid zijn om zichzelf bij te scholen in functie van de noden van het team.
 • Oog hebben voor administratieve en logistieke taken met als doel het vlot functioneren van zichzelf en van de organisatie.

Ons aanbod

 • Een toffe ploeg collega’s die elk vanuit hun expertise met jou samenwerken
 • Flexibele uurroosters en verlofregeling
 • Telewerk is mogelijk voor gedeelte van het werkvolume
 • Je loon op basis van wettelijk naar barema

Heb je interesse? Stuur je motivatiebrief met CV via mail naar Daniel Gebruers:
sollicatie@clb-ami2.be ten laatste tegen 20/12/2021. Sollicitatiegesprekken zijn gepland op 22/12/2021.
Heb je nog vragen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 03/443.90.20

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.