Paramedisch werker - Vrij CLB Kempen

Vrij CLB Kempen telt bijna 200 enthousiaste CLB-medewerkers in 5 vestigingen, die duizenden leerlingen bijstaan op hun weg naar volwassenheid. Of het nu gaat over leren, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes: het CLB helpt. Leerlingen die uit de boot dreigen te vallen, pikken we op. Vastberaden en met groot engagement bouwen CLB-medewerkers aan gelijke onderwijskansen. Dat doen we in een team van deskundige en dynamische collega’s. Diversiteit zien we als kracht: bij de leerlingen én onder collega’s. We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker om één van onze teams te versterken.

Mol
Gepubliceerd op: 18 januari 2023

Taken

 • Onthalen van vragen van leerlingen (of ouders): beluisteren van de hulpvraag, verduidelijken van rechten en plichten van de vraagsteller, beantwoorden van de hulpvraag, …
 • Draaischijffunctie: samenwerken met het netwerk om de vraagsteller passend te verwijzen, de verwijzing op te volgen en om relevante informatie uit de externe hulpverlening te vertalen in een handelingsgericht advies voor betrokkenen.
 • Uitvoeren van de systematisch contactmomenten conform het decreet: screenen en werken volgens de geldende standaarden, hypothesen formuleren en verwijzen naar het netwerk voor (classificerende) diagnose, samenwerken met de arts en rapporteren bij een vermoeden kindermishandeling, …
 • Vaccinaties: informeren en toedienen van vaccinaties (conform de richtlijnen), met bijzondere aandacht voor kansengroepen.
 • De paramedisch werker neemt, in nauwe samenwerking met de arts, profylactische maatregelen m.b.t. besmettelijke ziekten t.a.v. leerlingen en dit op basis van het draaiboek besmettelijke aandoeningen.

Competenties (kennis, vaardigheden en attitudes)

 • Methodisch kunnen werken volgens de standaarden en richtlijnen van de VWVJ.
 • In teamverband kunnen werken: constructief deelnemen aan teamvergaderingen, op basis van gelijkwaardigheid.
 • Werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels. De paramedisch werker doet dit op empathische en respectvolle wijze met de nodige discretie.
 • De paramedisch werker heeft kennis van leeftijdsspecifieke gezondheidsproblemen en ontwikkelingsstoornissen en weet wat dit betekent voor het schools functioneren.
 • Deskundigheidsontwikkeling: zichzelf evalueren, openstaan voor feedback en bereid zijn om zichzelf bij te scholen in functie van de noden van het team.
 • Oog hebben voor administratieve en logistieke taken met als doel het vlot functioneren van zichzelf en van de organisatie.

Start en einde tewerkstelling

Deeltijdse tewerkstelling (29 uren per week) in onze vestiging te Herentals met onmiddellijke ingang tot 29/1/23 met mogelijkheid tot verlenging binnen het centrum.

Diploma

Bachelor verpleegkunde

Wedde

Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs

Interesse?

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Ilse Vandepoel, directeur. Heb je interesse en kan je je vinden in onze missie en visie, mail dan je motivatiebrief en CV naar ilsevandepoel@vclb-kempen.be.

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacyverklaring

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.