Paramedisch werker - Vrij CLB Leuven

Vrij CLB Leuven zoekt een verpleegkundige voor een tijdelijke opdracht.

Leuven
Gepubliceerd op: 21 november 2022

Taakomschrijving

 • Opsporen van gezondheidsrisico’s bij leerlingen d.m.v. screening tijdens de systematische contactmomenten.
 • Toeleiden van leerlingen die hulp nodig hebben naar een gepast intern of extern aanbod.
 • Toezicht houden op het vaccinatieschema, informatie en advies geven en vaccinaties aanbieden conform de richtlijn vaccineren.
 • De verpleegkundige heeft specifiek aandacht voor inhaalvaccinaties bij bepaalde doelgroepen.
 • Opnemen van profylactische maatregelen m.b.t. besmettelijke ziekten t.o.v. leerlingen op basis van het draaiboek besmettelijke aandoeningen.
 • Speciale aandacht voor kansengroepen.
 • Overleggen en samenwerken met collega’s uit het multidisciplinair samengesteld CLB-team bij complexe zorgvragen, verontrusting en crisissituaties.

Competenties

De verpleegkundige:

 • handelt volgens de werkingsprincipes en attitudes zoals bedoeld in CLB-gerelateerde wetgeving;
 • gaat methodisch te werk volgens de standaarden en richtlijnen van de VWVJ;
 • luistert actief en blijft doorvragen met het oog op de juiste toeleiding;
 • kan een contactmoment correct uitvoeren, gaat hierbij empathisch en respectvol te werk en met de nodige discretie;
 • heeft specifieke medische kennis en vaardigheden m.b.t. jeugdgezondheidszorg;
 • kent de wetenschappelijk standaarden van de VWVJ en de richtlijnen van Evidence Based Medicine;
 • kent de sociale kaart van de regionale curatieve gezondheidssector;
 • heeft kennis van leeftijdsspecifieke gezondheidsproblemen en ontwikkelingsstoornissen en weet wat dit betekent voor het schools functioneren;
 • kent de menselijke anatomie en de fysiologie en kent de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren;
 • heeft goede communicatieve en relationele vaardigheden;
 • kan samenwerken in een team en is flexibel en cliëntgericht.

Diplomavoorwaarden

Bachelor verpleegkunde of bachelor vroedkunde

Wat bieden we?

 • Een opdracht van 28 tot 35 u. van 14-11-2022 tot 31-05-2023.
 • Salarisschaal volgens barema 333
 • Een boeiende en afwisselende job.µ
 • Je maakt deel uit van een team.
 • e werkt 28 tot 35 klokuren per week.
 • Mogelijk wordt de tewerkstelling nog verlengd na 31-05-2023.

Hoe solliciteren?

Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae zo snel mogelijk per mail naar Filip Eelen, directeur Vrij CLB Leuven, via filip.eelen@vclbleuven.be.

Een selectie van kandidaten zal worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Als je kandidatuur weerhouden wordt, nemen we telefonisch contact op om af te spreken voor een gesprek.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.