Gepubliceerd op: 6 mei 2024

Het vrij centrum voor leerlingenbegeleiding Wetteren gelegen in het centrum van de provincie Oost-Vlaanderen heeft volgende vacature voor verpleegkundigen (paramedisch werker m/v/x)

Paramedisch werker

 • voor onmiddellijke indiensttreding
 • 36u tot minimum einde schooljaar
 • We bekijken met jou wat de opties zijn voor ‘24-‘25
 • parttime is bespreekbaar

We zijn een enthousiast en dynamisch team, gaan voor kwaliteitsvolle dienstverlening en bieden aanvangsbegeleiding voor nieuwe teamgenoten.

Vrij CLB Wetteren zet in op diversiteit. We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt ook voor ons team. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of seksuele oriëntatie. Sta je daar achter, dan moedigen we je ten volle aan om ons team mee te komen versterken.

Functie

Je voert taken uit eigen aan de CLB-opdracht en zoals opgenomen in het decreet voor leerlingenbegeleiding. Dit houdt voornamelijk in:

 • Voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van systematische contacten (medische consult) op school en in het centrum, vaccinaties van kleuters, leerlingen lager en of secundair
 • Contacten met leerlingen, ouders en scholen rond vragen van gezondheid of welbevinden vanuit onthaal of vanuit trajectbegeleiding
 • Kansenbevorderend werken voor specifieke doelgroepen beschouw je als evident
 • Begeleidingswerk in het kader van preventieve gezondheidszorg (bv scholen ondersteunen in gezondheidsbeleid, aanpak besmettelijke ziekten, relationele en seksuele vorming, middelenverslaving…)

Competenties

 • Basishoudingen als flexibiliteit, inzet en betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin
 • Teamgericht en multidisciplinair samenwerken met artsen, verpleegkundigen, psychopedagogen en maatschappelijk werkers
 • Vaardigheden als dienstverlener, organisator en communicator
 • Je zet nauwkeurig in op administratieve taken in functie van leerlingenadministratie
 • Stressbestendig
 • Leergierig en bereidheid om aan competenties te werken

Praktisch

 • Hoewel ons centrum vlakbij het station ligt en dus goed bereikbaar is voor woon-werkverkeer, is het beschikken over een wagen soms nodig voor verplaatsingen naar scholen, vergaderingen, huisbezoek …
 • Uurregeling af te spreken in functie van onze werking

Interesse?

Voor bijkomende informatie of vragen kan je terecht bij Chris Frigne, directie (tel. 09 369 22 21). Je kandidatuur (motivatie en CV) verstuur je digitaal naar chris.frigne@clbwetteren.be.

Weerhouden kandidaten op basis van het curriculum worden uitgenodigd voor een gesprek.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.