Projectmanager - Vrij CLB Netwerk

De Internettensamenwerkingscel (ISC) zoekt iemand om het Project CLB Online uit te bouwen.

Brussel
Gepubliceerd op: 5 oktober 2021

CLB online is een digitaal platform voor leerlingen en ouders waar ze gepersonaliseerde content vinden in het kader van leerlingenbegeleiding en waarmee ze een vlotte en veilige online toegang krijgen tot hun CLB. CLB online is een netoverstijgend initiatief van de CLB-sector ingericht door de Internettensamenwerkingscel (ISC) met financiering van de Vlaamse Regering.

Voor de uitbouw van CLB online gaat de ISC over tot de aanwerving van een voltijdse projectmanager.

Takenpakket

 • Je belichaamt de missie en visie van CLB online en vertaalt deze in beleidsacties, teneinde de werking van het CLB online richting te geven op lange termijn.
  • Je concretiseert de visie van CLB online in een gedragen actieplan.
  • Tijdens dit proces betrek je alle relevante stakeholders.
  • Je coördineert de implementatie van het actieplan.
  • Je formuleert en monitort effecten zowel op sectoraal als op lokaal CLB-niveau.
  • Je respecteert de bevoegdheden van de verschillende stakeholders.
  • Je bent sensitief en responsief voor impliciete en expliciete gevoeligheden en verwachtingen.
 • Je creëert draagvlak en betrokkenheid en inspireert vanuit een gedragen visie.
 • Je zorgt voor de synergie tussen de verschillende deelprojecten vanuit één gezamenlijk CLBonline verhaal.
 • Je bouwt een doelgericht en professioneel netwerk uit teneinde kansen voor de organisatie te detecteren en te grijpen.
 • Je vernieuwt en daagt de CLB-sector uit tot proactief en responsief handelen teneinde een antwoord te bieden op hedendaagse en toekomstige uitdagingen.
 • Je rapporteert over de vooruitgang aan de stuurgroep en de betrokken deelprojecten.

Competenties

 • Je bent een sterke communicator, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je vertrekt vanuit een helikopterperspectief.
  • Je kan het dagdagelijkse overstijgen.
  • Je zet strategische lijnen uit.
  • Je hebt een langetermijnperspectief.
 • Je bent een verbinder.
  • Je hebt oog voor de belangen van de verschillende belanghebbenden.
  • Je creëert een gedragen samenwerking en synergie over de verschillende projecten heen.
 • Je kan anderen inspireren vanuit een doorleefde visie.
 • Je werkt oplossingsgericht en hands on.
 • Je stimuleert ontwikkeling en innovatie binnen de organisatie en geeft hierin het goede voorbeeld.
 • Je werkt resultaatgericht en bewaakt de voortgang van het project.
 • Je bent empathisch.

Profiel

 • Je beschikt minstens over een masterdiploma.
 • Je beschikt over relevante werkervaring (bv. binnen een coördinerende opdracht of projectmanagement).
 • Je hebt kennis van de CLB-sector of bent bereid je op korte termijn hierin in te werken.

Aanbod

 • Een boeiende, uitdagende en hybride werkomgeving.
 • Een job met maatschappelijke meerwaarde waarbij je pionierswerk verricht voor het onderwijs van de toekomst.
 • Een contract van bepaalde duur (6 maanden) met verlenging na positieve evaluatie en dit voor de duur van het project.
 • Een voltijdse aanstelling bij het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  • Ofwel als contractueel personeelslid met een verloning volgens salarisschaal 540. Anciënniteit kan gehonoreerd worden met een maximum van 10 jaar.
  • Ofwel via een tijdelijke aanstelling verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) naar het ambt van coördinator met behoud van onderliggend statuut en benoeming.

Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk (te bepalen in onderling overleg).

Sollicitatieprocedure

 • Bezorg jouw CV met motivatiebrief voor vrijdag 29 oktober aan lotte.meulewaeter@g-o.be en stefan.grielens@vrijclbnetwerk.be met vermelding ‘sollicitatie projectmanager CLB online’.
 • Een eerste screening gebeurt op basis van CV en motivatie. Kandidaten die weerhouden worden voor de sollicitatieprocedure ontvangen een voorbereidende proef in de week van 1 november.
 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats in Brussel (onder voorbehoud van de dan geldende COVID-maatregelen) op woensdag 10 november (namiddag). Hou dit moment alvast vrij in je agenda.

Inlichtingen

Met vragen omtrent deze vacature kan je terecht bij lotte.meulewaeter@g-o.be of stefan.grielens@vrijclbnetwerk.be.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.