Psychopedagogisch consulent - Vrij CLB AMi 1

Vrij CLB AMi 1 is op zoek naar een psychopedagogisch consulent (werkvolume 36/36) voor een vervangingsopdracht in het Ankerteam. Periode: wellicht van 21 juni 2021 tot 3 januari 2022.

Vorselaat/Zoersel
Gepubliceerd op: 1 februari 2021

Elke vraag wordt onthaald en verhelderd door het schoolnabije ankerteam. Men geeft een handelingsgericht advies waar mogelijk. Indien de vraag complex is, geeft het ankerteam dit door aan de leerlingnabije trajectteams. Indien de vraag de CLB-deskundigheid of -opdracht overstijgt, wordt de draaischijffunctie ingezet.

Het ankerteam staat ook in voor de signaalfunctie in de 'brede basiszorg' en de consultatieve leerlingenbegeleiding in 'verhoogde zorg' van het zorgcontinuüm.

Mogelijke activiteiten:

 • meevolgen van multidisciplinair teamoverleg
 • gesprekken met leerlingen, ouders
 • overleg met zorgcoördinator op school
 • overleg ondersteuningsnetwerk
 • overleg netwerkpartners

Vanaf de 'uitbreiding van zorg' voert het CLB de regie en wordt de vraag verder opgenomen door de leerlingnabije multidisciplinaire trajectteams. Via handelingsgerichte diagnostische trajecten trachten we een antwoord te geven op de gestelde vraag. Dit antwoord kan verschillende vormen aannemen:

 • extra maatregelen door de school te nemen
 • begeleiding door CLB in het kader van loopbaanperspectief
 • doorverwijzing
 • Gemotiveerd verslag ( toegang ondersteuningsnetwerk) of Verslag (toegang tot buitengewoon onderwijs)
 • een van de door CLB verplicht af te leveren adviezen in het kader van onderwijsloopbaan
 • een A-doc
 • een M-doc
 • ...

Solliciteren kan tot en met vrijdag 12/3/2021. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Gino Willems, directeur (e-mail: directie@clb-ami1.be, tel: 014 39 67 57). Noteer alvast dat ze sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 22/3/2021.

Op de website van het departement Onderwijs vindt u meer informatie over bekwaamheidsbewijzen.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.