Psychopedagogisch consulent - Vrij CLB De Havens

Vrij CLB De Havens is op zoek naar een Psychopedagogisch Consulent voor een deeltijdse vervangingsopdracht (23/36) voor de vestiging voor het basisonderwijs in 8200 Sint-Andries (Brugge) van 12 april tot en met 9 juli 2021.

Sint-Andries (Brugge)
Gepubliceerd op: 13 januari 2021

Functieomschrijving

 • Je bent lid van een multidisciplinair team (artsen, paramedisch werkers, psychopedagogisch consulenten/werkers en maatschappelijk werkers).
 • Je staat samen met je teamleden in voor de leerlingenbegeleiding in verschillende scholen.
 • Je exploreert de hulpvraag van de verschillende actoren (leerling, ouders, schoolpersoneel) om inzicht te krijgen in de problematiek en een traject op maat te kunnen maken.
 • Je organiseert een handelingsgerichte begeleiding.
 • Je voert handelingsgerichte diagnostiek, conform de Prodia-protocollen, uit.
 • Indien nodig leid je naar naar externe hulpverlening toe.
 • Je brengt onderwijsnoden in kaart en formuleert handelingsgerichte adviezen.
 • Je maakt de nodige verslagen, verwijsbrieven, attesten...
 • Je vult de elektronische leerlingendossiers stipt aan.

Jobgerelateerde competenties

 • Kennis van en vaardig met diagnostische methoden en -instrumenten.
 • Kennis van begeleidingsmethoden en gesprekstechnieken.
 • In staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren.
 • Kwaliteitsvol en resultaatgericht werken (professioneel, nauwkeurig, stipt, kritisch…)
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het CLB en met netwerkpartners
 • Vaardig zijn in het omgaan met kansarmen, maatschappelijk kwetsbaren en verschillende culturele contexten
 • Basis ICT-vaardigheden bezitten en zich vlot inwerken in de sectorspecifieke software

Wat wij verwachten

 • Je bent loyaal aan onze organisatie en visie en missie https://www.vrijclb.be/over-clb/missie-en-visie
 • Je bent een goed organisator
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Je bent stressbestendig en flexibel
 • Je kan meedenken en concrete oplossingen aanbieden
 • Je bent communicatief en dienstbaar ten aanzien van je collega’s

Toelatingsvoorwaarden

 • Diploma: Master in de psychologie Master in de pedagogische wetenschappen (of gelijkwaardig), bij voorkeur met minstens 2 jaar ervaring (in de leerlingenbegeleiding).
 • Vervoer: Je hebt een wagen ter beschikking en bent bereid je te verplaatsen in het werkgebied
 • Blanco uittreksel uit het Strafregister (Minderjarigenmodel)

Wat wij bieden

 • Verloning volgens de barema’s van onderwijs
 • Samenwerken in een dynamisch team

Meer informatie over deze functie bij

de vestigingsdirecteur, Krista Janssens, op het telefoonnummer 050 440 220 of via krista.janssens@vrijclbdehavens.be

Hoe solliciteren?

Bezorg via mail uw motivatiebrief en uw CV aan de directeur Cathérine Ryckeboer: catherine.ryckeboer@vrijclbdehavens.be

Werken bij het CLB

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Maar hoe werkt dat juist in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding?