Contactpersoon - Vrij CLB Groeninge

Contactpersoon PPC/PPW 18/36 basis onderwijs

Als psychopedagogisch consulent/werker maak je deel uit van een multidisciplinair team (artsen, paramedisch werkers, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers). Je staat samen met jouw teamleden in voor de leerlingenbegeleiding binnen een waaier van scholen en vervult een draaischijffunctie naar externe hulpverlening toe.

In deze opdracht als contactpersoon sta je een team bij vragen te onthalen en verdere trajecten te begeleiden. We verwachten dat je hierbij handelingsgericht kan werken samen met leerlingen, ouders en scholen en indien nodig toeleiden naar externe hulpverlening. Ook handelingsgerichte diagnostiek behoort tot je takenpakket.

Overleg met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een optimale leerlingen- begeleiding is hierbij essentieel. Belangrijk is dat je onderwijsnoden in kaart kan brengen en handelingsgerichte adviezen formuleert i.s.m. het multidisciplinaire team.

Meer info? Kijk gerust op www.vrijclb.be.

Profiel

Vereist diploma
: master in de psychologie of pedagogische wetenschappen,
bachelor in de toegepaste psychologie
Kennis, attitudes & vaardigheden


• Kennis hebben van het diagnostisch instrumentarium, jeugdhulplandschap, begeleidingsmethoden en gesprekstechnieken.
• Sterk zijn in psychodiagnostisch onderzoek en kennis van handelingsgericht werken is hierbij een meerwaarde.
• Multidisciplinair samenwerken binnen de organisatie en met netwerkpartners.
• Computervaardigheden bezitten en zich vlot kunnen inwerken in sectoreigen programma’s.
• Kwaliteitsvol, probleemoplossend en resultaatgericht werken.
Stressbestendig en flexibel.
• Zich loyaal opstellen tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s.
• Een hart hebben voor kinderen en jongeren en vlot contacten leggen.
• Ervaring binnen een CLB-setting is een meerwaarde maar is zeker geen vereiste

Vervoer: Je hebt een eigen wagen ter beschikking en bent bereid je te
verplaatsen in het werkgebied.

Aanbod

• Een opdracht van 18 uur in vestiging Kortrijk vanaf 19/02/2024 tot en met 31/08/2024
• Een inlooptraject met coaching om kennis te maken met de job en je deze eigen te maken.
• Een toffe ploeg collega’s die elk vanuit hun expertise met jou samenwerken.
• Mogelijkheid tot ontplooiing door zelfstudie, het bijwonen van studiedagen en vormingen.
• Een tussenkomst voor duurzaam woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets…).
• Flexibele uurroosters en gunstige verlofregeling.
• Mogelijkheid tot hybride werken met gezinsvriendelijke werkuren.
• Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid (Onderwijs - salarisschaal 501 voor PPC master, 333 voor PPW bachelor).

Interesse?
Solliciteer dan zo snel mogelijk via de knop. Een eerste selectie gebeurt op basis
van CV en motivatiebrief. Wie in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een
selectiegesprek waarbij gepeild wordt naar jouw motivatie, talenten en ambitie.
Alle kandidaten ontvangen een bericht na afloop van de selectieprocedure.

https://www.clbaandeleie.be

De CLB's zijn gesloten van 15/07/2024 tem 15/08/2024.
https://www.clbaandeleie.be

VCLB Groeninge
Gepubliceerd op: 7 februari 2024

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.