Psychopedagogisch werker - Vrij CLB De Havens

Brugge
Gepubliceerd op: 20 november 2020

Vrij CLB De Havens is op zoek naar een Psychopedagogisch Werker voor een deeltijdse vervangingsopdracht (18/36) vanaf heden tot en met 18/12/2020 voor de vestiging in 8000 Brugge.

Functieomschrijving

 • Je bent lid van een multidisciplinair team (artsen, paramedisch werkers, psychopedagogisch consulenten/werkers en maatschappelijk werkers).
 • Je staat samen met je teamleden in voor de leerlingenbegeleiding in verschillende scholen.
 • Je exploreert de hulpvraag van de verschillende actoren (leerling, ouders, schoolpersoneel) om inzicht te krijgen in de problematiek en een traject op maat te kunnen maken.
 • Je organiseert een handelingsgerichte begeleiding.
 • Je voert handelingsgerichte diagnostiek, conform de Prodia-protocollen, uit.
 • Indien nodig leid je naar naar externe hulpverlening toe.
 • Je brengt onderwijsnoden in kaart en formuleert handelingsgerichte adviezen.
 • Je maakt de nodige verslagen, verwijsbrieven, attesten...
 • Je vult de elektronische leerlingendossiers stipt aan.

Jobgerelateerde competenties

 • Kennis van het onderwijs- en jeugdhulplandschap.
 • Kennis van en vaardig met diagnostische methoden en -instrumenten.
 • Kennis van begeleidingsmethoden en gesprekstechnieken.
 • In staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren.
 • Kwaliteitsvol en resultaatgericht werken (professioneel, nauwkeurig, stipt, kritisch...)
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het CLB en met netwerkpartners
 • Vaardig zijn in het omgaan met kansarmen, maatschappelijk kwetsbaren en verschillende
 • culturele contexten
 • Basis ICT-vaardigheden bezitten en zich vlot inwerken in de sectorspecifieke software

Wat wij verwachten

 • Je bent loyaal aan onze organisatie en visie en missie https://www.vrijclb.be/over-cl...
 • Je bent een goed organisator
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Je bent stressbestendig en flexibel
 • Je kan meedenken en concrete oplossingen aanbieden
 • Je bent communicatief en dienstbaar ten aanzien van je collega’s

Toelatingsvoorwaarden

 • Diploma: Bachelor Toegepaste Psychologie
 • Vervoer: Je hebt een wagen ter beschikking en bent bereid je te verplaatsen in het werkgebied
 • Blanco uittreksel uit het Strafregister (Minderjarigenmodel)

Wat wij bieden

 • Verloning volgens de barema’s van onderwijs
 • Samenwerken in een dynamisch team

Meer informatie over deze functie bij

de vestigingsdirecteur, Sabine Stroobandt, op het telefoonnummer 050 44 02 20 of via sabine.stroobandt@vrijclbdehavens.be

Hoe solliciteren?

Bezorg asap via mail uw motivatiebrief en uw CV aan de directeur Cathérine Ryckeboer: catherine.ryckeboer@vrijclbdehavens.be.

Werken bij het CLB

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Maar hoe werkt dat juist in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding?