COVID-19

COVID-19: CLB aan zet als een leerling of leerkracht positief test

Wat bij een besmetting op school?

Dan wordt er een inschatting gedaan van de laag- en hoogrisicocontacten door het CLB covidteam (volgens de richtlijnen op dat moment) en krijgen hoogrisicocontacten (6+) een PCR-test aangeboden. Of je 1 of 2 testen krijgt, is afhankelijk van je vaccinatiestatus en het moment van contact.

  • Hoog risicocontacten blijven in quarantaine tot het negatieve resultaat van de (tweede) test gekend is.
  • Indien de test positief is, volgt isolatie

Weet dat het CLB covidteam (contact tracers, artsen en verpleegkundigen) snel en nauw samenwerken met de overheidsdiensten en in dit geval ook de callcentra voor contactonderzoek. Het callcenter brengt de hoogrisicocontacten na verwittiging van het CLB namelijk op de hoogte van de te nemen stappen. Het CLB zorgt voor de contacttracing binnen de school van leerlingen en leerkrachten. De contacten in de privésfeer, dus buiten de school worden opgenomen door het call center:

  • Bel: 02 214 19 19.
  • Sms: 8812.

Goed om weten: CLB'ers hebben beroepsgeheim. Je kan dus vrijuit en in alle discretie vertellen met wie je contact had en of je al dan niet gevaccineerd bent, zonder dat anderen dat van ons te weten komen.

De maatregelen veranderen vaak en snel, afhankelijk van de vaccinatiegraad en de opnamegraad voor covid-19. Ook wij schakelen mee op basis van richtlijnen van de overheid. Wees dus niet verrast indien een regel van enkele weken geleden vandaag niet meer geldig is.

Moet de hele klas in quarantaine? Of moet zelfs de school sluiten?

Als er veel besmettingen zijn in 1 school, dan kan het zijn dat een klas of zelfs de school moet sluiten. Dat beslist de medische expert van de zorgraad na overleg met de CLB-arts of de arbeidsarts. Een school sluiten kan alleen door de burgemeester na intens overleg met de school, CLB, arbeidsgeneeskundige arts, medische expert van de zorgraad, federaal gezondheidsinspecteur, burgemeester, lokale crisiscel, gouverneur …

CLB's hebben ervaring met besmettelijke ziekten

Voor besmettelijke ziekten hebben we afspraken over hoe te handelen om besmetting tegen te gaan. Dat is niet nieuw: bijvoorbeeld voor hersenvliesontsteking treedt ook een plan ook in werking. Om dat in goede banen te leiden volgen zowel CLB als de overheidsdiensten een draaiboek infectieziekten. We hebben als CLB dus best ervaring.

Vaccinatie COVID?

Waarom vaccineren?

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, of naar een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden.

Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer het gewone leven kunnen oppikken.

Het vaccinatieprogramma startte in januari 2021. De vaccinatie is gratis en vrijwillig. Je gemeente nodigt je per brief, e-mail en/of telefoon uit om een afspraak te plannen.

Nuttige links

Algemene info COVID-19

Maatregelen op school

Info VWVJ

Veelgestelde vragen onderwijs

Meer vragen in het onderwijs

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen