Beste directeur,

Beste zorgcoördinator,

Via deze weg willen we jullie informeren over onze eigen werking in ons CLB.

Wij zijn open maar laten onze medewerkers ook maximaal thuis werken.

Concreet komt het er op neer dat er per dag per vestiging (Vilvoorde en Asse) 5 medewerkers permanentie hebben tijdens onze openingsuren.

Zij vormen samen een multidisciplinair team en zorgen voor antwoorden op de vragen die ons momenteel bereiken.

Zonder tegenbericht van de overheid blijven de consulten 1ste kleuters samen met ouders op het centrum doorgaan indien ouders dit wensen.

Aan hen vragen we wel heel uitdrukkelijk dat wanneer er iemand ziek is in hun gezin of nabije omgeving, zeker niet langs te komen.

De andere medewerkers werken van thuis en zijn telefonisch, per mail of online bereikbaar. Dit is de manier waarop ze voor jullie maar ook voor jullie leerlingen ter beschikking blijven op hun reguliere werkdagen.

Indien er echt geen andere mogelijkheid is , wordt de uitzondering van face to face contact mogelijk gemaakt op ons centrum.

Indien we andere richtlijnen dan deze krijgen, brengen we jullie daar zeker van op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Lisbet Van Gijzeghem

In het kader van de Coronacrisis blijft VRIJ CLB NOORDWEST-BRABANT bereikbaar in de paasvakantie:

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen