Beste directeur,
Beste leerkracht,

Door de Corona-crisis zijn wij als CLB genoodzaakt om een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen.

Onze dienstverlening loopt nog steeds door, maar de manier waarop is tijdelijk gewijzigd. We streven naar het minimum van fysische contacten en een maximum aan hygiënische maatregelen.

We blijven bereikbaar zoals gewoonlijk, maar elke afspraak moet op voorhand vastgelegd worden. via het secretariaat (zie gegevens hieronder) of rechtstreeks met de medewerker met wie u, ouders of leerlingen een vergadering hebben.

De consulten 1ste kleuters samen met ouders op het centrum blijven doorgaan.

Aan hen vragen we nadrukkelijk om niet op onze dienst te komen wanneer zij of iemand uit hun omgeving ziekteverschijnselen vertonen.

Onze medewerkers werken voor zover mogelijk van thuis en zijn telefonisch, per mail of online bereikbaar. Dit is de manier waarop ze voor jullie maar ook voor jullie leerlingen ter beschikking blijven op hun reguliere werkdagen.

Indien er echt geen andere mogelijkheid is , wordt de uitzondering van face to face contact mogelijk gemaakt op ons centrum.

Indien we andere richtlijnen dan deze krijgen, brengen we jullie daar zeker van op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Lisbet Van Gijzeghem

VRIJ CLB NOORDWEST-BRABANT blijft dus bereikbaar:

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen