Corona-crisis: mededeling voor OUDERS en LEERLINGEN

Corona-crisis: mededeling voor OUDERS en LEERLINGEN

Beste ouder, beste leerling,

Door de Corona-crisis zijn wij als CLB ook genoodzaakt om een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen. Toch willen we een continuïteit in de dienstverlening blijven verzekeren.
Zo zullen al onze gemaakte afspraken voor de 1ste kleuterconsulten op het CLB blijven doorgaan.
Individuele afspraken op ons centrum blijven doorgaan, waar mogelijk geven we de voorkeur aan telefonische contacten of contacten via mail.

We vragen elke bezoeker om zich strikt te houden aan de algemeen geldende richtlijnen qua hygiëne. Ook wie ziek is, vragen we om niet te komen. We proberen de contacten te beperken tot een absoluut minimum.

Indien de overheid ons andere instructies geeft, kan het zijn dat bovenstaande maatregelen wijzigen.

In het kader van de Coronacrisis blijft VRIJ CLB NOORDWEST-BRABANT bereikbaar in de paasvakantie:

Uw CLB-team

Vrij CLB Noordwest-Brabant

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen