Corona-crisis: mededeling voor OUDERS en LEERLINGEN

Corona-crisis: mededeling voor OUDERS en LEERLINGEN

Beste ouder, beste leerling,

Door de Corona-crisis zijn wij als CLB genoodzaakt om een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen.

Onze dienstverlening loopt nog door, maar de manier waarop is tijdelijk gewijzigd. Om fysische contacten tot een minimum te beperken moet elke afspraak moet op voorhand vastgelegd worden. via het secretariaat (zie gegevens hieronder) of rechtstreeks met de medewerker met wie u een afspraak maakt.

We vragen elke bezoeker om zich strikt te houden aan de algemeen geldende richtlijnen qua hygiëne. Ook wie ziekteverschijnselen heeft vragen we om niet naar onze dienst te komen. We proberen de contacten te beperken tot een absoluut minimum.

VRIJ CLB NOORDWEST-BRABANT blijft dus bereikbaar:

Uw CLB-team

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen