Powerpoints van infoavonden

De powerpoints van onze infoavonden zijn hier beschikbaar


! Opgelet: wijzigingen bij de inschrijvingen in 1A en 1B !

Gezien de recente wijzigingen klopt de info in de PP niet meer.

In tegenstelling tot wat u in de PP kan lezen, kan:

  • Een leerling die een getuigschrift basisonderwijs haalt, op vraag van ouders en na toelating van de klassenraad van de secundaire school, toch starten in 1B
  • Een leerling die GEEN getuigschrift basisonderwijs haalt, op vraag van ouders en na toelating van de secundaire school, toch starten in 1A

2019 2020 naar het secundair

2019 2020 naar de tweede graad

2019 2020 Wat na het secundair onderwijs powerpoint voor ouders

Belangrijk: inschrijven broers en zussen in het secundair:

“In het secundair is er geen voorrangsperiode voor broers en zussen. Zij melden samen aan met de andere leerlingen, maar zij worden eerst geordend. Hierdoor maken zij gebruik van hun voorrangsrecht. Dit betekent dat de ouders/leerling hun schoolkeuze doorgeven zoals zij het aanvoelen (bijvoorbeeld dat ouder/de leerling zijn schoolkeuze doorgeeft zoals hij/zij dat aanvoelt: 1ste keuze school zonder voorrang, 2de keuze school met voorrang.). “

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen