COVID-19 meldingen

 • Meld enkel indexen (leerlingen/personeel)
  • Met positieve PCR of antigeentest door apotheek / arts
  • Zelftesten niet melden - TENZIJ bevestigd door huisarts
 • Tijdens de openingsuren:
 • Buiten de openingsuren: na 17u én in het weekend
  • Via formulier
  • Voor ‘dringende’ vragen in het weekend is er 1 uur telefoonpermanentie op zondag 16u - 17u: 0490/44.27.46

Je kan het CT team helpen

 • Voor positieve leerling of leerkracht: de index vult dit indexformulier in
 • Voor schooldirectie of preventieadviseur: graag dit document invullen (als aanvulling) (!niet voor Basisonderwijs)

Dit alles mail je naar info@clbtrikant.be

Algemene info 16.01.2022 (18:30)

 • De duur van isolatie voor een persoon met COVID-19 is
  • 7 dagen (indien laatste 3 dagen koortsvrij en ziekteklachten verbeterd zijn)
  • De volgende 3 dagen moeten beschermende maatregelen genomen worden
   • steeds masker in binnenruimtes, bij voorkeur chirurgisch of FFP2, behalve voor kinderen < 6j
   • afstand van andere personen waar geen masker gedragen wordt, zoals in refter…
   • beperken contacten met personen die kwetsbaar zijn voor COVID
 • Asymptomatische HRC worden niet meer getest
 • Symptomatische leerlingen
  • > 6 jaar worden altijd getest met een PCR test of snelle antigeentest
  • < 6 jaar enkel wanneer er een HRC of LRC contact geweest is buiten de gezinscontext.
 • Vanaf 12 jaar/secundair onderwijs worden de regels voor quarantaine bepaald afhankelijk van de vaccinatiestatus.
 • De duur van het herstelcertificaat bedraagt 150 dagen i.p.v. 180 dagen na een eerdere infectie.
 • Gezinsquarantaines:
  • Een kind uit Basis Onderwijs wordt bij een contact met een index binnen de thuiscontext, beschouwd als een hoogrisicocontact en gaat 10 dagen in Q (behalve indien herstelcerficaat).
  • Er wordt vanaf nu geen rekening gehouden met de vaccinatiestatus van het kind zelf of met vaccinatiestatus van een ander gezinslid.
  • Vanaf dag 7 kan de Q verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftest tot en met dag 10
  • Na de Q periode: nog 10 dagen verhoogde waakzaamheid.

Stroomdiagrammen - 16.01.2022 (geüpdatet om 20:00)

Besmetting leerling/leerkracht basisonderwijs

De huidige regels werden schematisch uitgezet, bekijk zeker het stroomdiagram.

Brieven:

Hoogrisicocontact buiten de school voor basisonderwijs

Contacttracing en informatie omtrent quarantaineregels wordt niet door CLB maar door callcenter mee gedeeld.

Besmettingen in het secundair onderwijs

De huidige regels werden schematisch uitgezet, zowel voor besmetting van leerling of leerkracht in het secundair onderwijs.

Brieven:

Informatie over COVID-19

Voor ouders

Voor scholen

 • Veel gestelde vragen - scholen
  • Op deze website van de Vlaamse Overheid vind je al heel wat antwoorden
 • Mag een leerling naar school?
  • Beslisboom van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (update 3.12.21)
 • Hoe kunnen we sensibiliseren?
  • Meer informatie en affiches in verband met sensibilisatie op de website van LOGO MWV

Voor artsen en professionalen

 • Veel gestelde vragen - CLB's
  • Op deze website van de Vlaamse Overheid vind je al heel wat antwoorden
 • VWVJeugdgezondheidszorg
  • Alles over COVID-19 op de site van VWVJ
 • Vaccinatie tegen COVID-19
  • Informatie over de vaccinatie-campagne op de website van de Vlaamse Overheid

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen