Info voor scholen

Hier is alle recente informatie terug te vinden voor scholen. Ook werken we met online formulieren voor het doorgeven van bepaalde informatie. Deze zijn ook op deze pagina terug te vinden onder 'administratieve meldingen'.

Administratieve meldingen

Aanmelding anderstalige nieuwkomers

Scholen zijn verplicht om aan CLB nieuwe anderstalige nieuwkomers te melden. We vragen jullie om deze google forms in te vullen voor elke anderstalige nieuwkomer die op jullie school start. Welke leerlingen worden beschouwd als anderstalige nieuwkomers kan u terugvinden op onderwijs vlaanderen.

Aangepaste informatie school

Wanneer er wijzigingen zijn binnen jullie school (directie, zorg, mailadressen, telefoonnummers,...) kan u dit via deze google forms doorgeven. Het is belangrijk dat we steeds de meest recente informatie hebben.

Mededelingen

Verlengde openingsuren in het kader van heroriënteringen

Op donderdag 22 december zijn onze 3 vestigingen doorlopend open tot 21u. De informatiebrief voor de leerlingen en ouders wordt via mail aan de directies bezorgd zodat jullie de leerlingen en ouders kunnen informeren.

Contactformulier website

Het contactformulier op onze website is voor leerlingen en ouders. We vragen jullie om dit contactformulier zeker niet te gebruiken voor het melden van besmettelijke ziektes. In het verleden gebeurde meldingen van COVID 19 via onze website, maar toen hadden we een tracing team dat alles meteen opvolgde (COVID besmettingen moeten niet meer gemeld worden). Besmettelijke ziektes die verplicht gemeld moeten worden aan CLB meldt je als school steeds telefonisch, zodat we er meteen mee aan de slag kunnen gaan.

Indicatorenproject Vrij CLB

Het overkoepelend netwerk van de vrije CLB's werkt reeds een aantal jaren aan het indicatorenproject. We willen onze gestelde doelstellingen kunnen evalueren. Hiervoor heeft het Netwerk de doelen geconcretiseerd zodat ze duidelijk meetbaar zijn. Om onze werking te evalueren zullen we de hulp inroepen van scholen, belanghebbenden, ouders, leerlingen,... doormiddel van bijvoorbeeld vragenlijsten. In oktober 2022 werden alvast de vragenlijsten naar de directeurs, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders gestuurd. Voor diegene die het al invulden, hartelijk bedankt. Verspreid deze vragenlijst zeker nog bij collega’s met deze rol die door omstandigheden de vragenlijst niet aankregen.

Dankzij jullie feedback kan de werking van CLB blijven vooruitgaan.

Signaalfunctie

In navolging van het infomoment voor de scholen in mei 2022 koppelen we graag de stand van zaken terug betreffende de cijfers. Ondertussen hebben we voor heel wat scholen cijfers getrokken. Vanuit deze cijfers wordt duidelijk dat we nog moeten inzetten op een gelijkgerichte registratie alvorens we de cijfers met de scholen kunnen bespreken. We zetten dit schooljaar wel in op het evalueren van ons document met een deel van onze scholen. We blijven dus stappen zetten om onze cijfers te optimaliseren om deze in te zetten voor onze signaalfunctie.

Inhoudelijke thema's

Scharniermomenten 6de leerjaar

Dit schooljaar werd er op 24/10/22 in Kalmthout en Schoten een infoavond voor leerkrachten 6de lj en zorg georganiseerd. Voor ouders en leerlingen staan onze filmpjes ter beschikking op onze website.

Scharniermoment 6de secundair

Op 22/11/22 zal de SOHO (overgang 6de secundair - hoger onderwijs) avond doorgaan. Aanmelden en registreren (verplicht) kan hiervoor op 22/11 vanaf 19u via deze link: www.sohoclbantwerpen.be

Systematische contactmomenten en vaccinatie momenten

Hieronder het overzicht van de contactmomenten dit schooljaar:

1ste kleuters: individueel met ouders op het CLB bij een pmw en arts
vragenlijst en kleuterboekje op papier - infobrief via digitaal kanaal

1ste leerjaar: op school door een pmw
vragenlijst op papier - infobrief via digitaal kanaal

4de leerjaar: op school door een pmw
vragenlijst op papier - infobrief via digitaal kanaal

6de leerjaar: op het CLB door een pmw en arts (met de fiets komen is gezonder dan met de bus)
vragenlijst op papier - infobrief via digitaal kanaal

3de secundair: op het CLB (of medisch circuit op school) door een arts
vragenlijst en infobrief rechtstreeks van CLB via smartschool naar alle leerlingen en ouders (geen brieven meer via school)

Hieronder het overzicht van de vaccinaties dit schooljaar:

1ste leerjaar - 5de leerjaar: papieren toestemmingsformulieren via de school

1ste secundair - 3de secundair: digitale toestemmingsformulieren rechtstreeks van CLB via smartschool naar de betrokken leerlingen en ouders

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen