Info voor scholen

Hier is alle recente informatie terug te vinden voor scholen. Ook werken we met online formulieren voor het doorgeven van bepaalde informatie. Deze zijn ook op deze pagina terug te vinden onder 'administratieve meldingen'.

Administratieve meldingen

Aanmelding anderstalige nieuwkomers

Scholen zijn verplicht om aan CLB nieuwe anderstalige nieuwkomers te melden. We vragen jullie om deze google forms in te vullen voor elke anderstalige nieuwkomer die op jullie school start. Welke leerlingen worden beschouwd als anderstalige nieuwkomers kan u terugvinden op onderwijs vlaanderen.

Aangepaste informatie school

Wanneer er wijzigingen zijn binnen jullie school (directie, zorg, mailadressen, telefoonnummers,...) kan u dit via deze google forms doorgeven. Het is belangrijk dat we steeds de meest recente informatie hebben.

Inhoudelijke thema's

Scharniermomenten 6de leerjaar

Dit schooljaar zal er op 24/10/22 in Kalmthout en Schoten een infoavond voor leerkrachten 6de lj en zorg georganiseerd worden. Op deze infoavond gaan we dieper in op de structuur van het secundair onderwijs en hoe leerkrachten en zorg leerlingen en ouders kunnen ondersteunen in het maken van een keuze.

Scharniermoment 6de secundair

Op 22/11/22 zal de SOHO (overgang 6de secundair - hoger onderwijs) avond doorgaan. De uitnodiging hiervoor volgt.

Systematische contactmomenten en vaccinatie momenten

Hieronder het overzicht van de contactmomenten dit schooljaar:

1ste kleuters: individueel met ouders op het CLB bij een pmw en arts
vragenlijst en kleuterboekje op papier - infobrief via digitaal kanaal

1ste leerjaar: op school door een pmw
vragenlijst op papier - infobrief via digitaal kanaal

4de leerjaar: op school door een pmw
vragenlijst op papier - infobrief via digitaal kanaal

6de leerjaar: op het CLB door een pmw en arts (met de fiets komen is gezonder dan met de bus)
vragenlijst op papier - infobrief via digitaal kanaal

3de secundair: op het CLB (of medisch circuit op school) door een arts
vragenlijst en infobrief rechtstreeks van CLB via smartschool naar alle leerlingen en ouders (geen brieven meer via school)

Hieronder het overzicht van de vaccinaties dit schooljaar:

1ste leerjaar - 5de leerjaar: papieren toestemmingsformulieren via de school

1ste secundair - 3de secundair: digitale toestemmingsformulieren rechtstreeks van CLB via smartschool naar de betrokken leerlingen en ouders


Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen