Onze missie

Alle kinderen en jongeren moeten optimale kansen krijgen om de onderwijsloopbaan te ontwikkelen die het best overeenkomt met de eigen vaardigheden, talenten en interesses, ongeacht sociaal-economische achtergrond, etnische afkomst, gender of psychische en fysische beperkingen. Elk kind heeft recht op optimale kansen voor zijn ontwikkeling.

CLB Weimeersen wil dit bereiken door:

  • Een laagdrempelige dienst te zijn die streeft naar een breed onthaal. Alle jongeren en hun ouders kunnen met al hun vragen hier terecht. We helpen ze minstens één stap verder. Onze dienstverlening is steeds gratis.
  • Een kwaliteitsvol begeleidingstraject op maat van de jongere aan te bieden. We zorgen voor een transparante en deskundige dienstverlening en werken samen in een team van ervaren hulpverleners.
  • Jongeren respectvol te bejegenen en hen te erkennen in hun rechten. We geloven in de krachten en sterktes van elke jongere. We zoeken oplossingen dicht bij de leefsituatie van elke leerling en gaan samen met het gezin en/of de school op zoek naar de minst ingrijpende hulp.
  • Bijzondere aandacht te hebben voor kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare gezinnen of zich in verontrustende situaties bevinden.
  • Een onafhankelijke werking los van de school. We gaan discreet om met vertrouwelijke informatie. Met uw toestemming werken we samen met het zorgteam van de school wanneer dit nodig is.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen