Een IAC op je school? Aandachtspunten voor aanpak Individueel Aangepast Curriculum

Het M-decreet geldt nog steeds voor dit schooljaar en het biedt ouders nog steeds de mogelijkheid om hun kind in een gewone school te laten inschrijven met een Verslag (dat toegang biedt tot Buo).

Voor de volledige regelgeving Bao zie hier. Voor SO zie hier. Hieronder noteren we enkele praktische aandachtspunten.

 • Een nieuwe leerling kan zich aanmelden voor inschrijving met een Verslag.
 • Een leerling kan in de loop van het schooljaar vanuit het CLB een Verslag krijgen.

Met dit Verslag heeft de leerling recht op Buitengewoon Onderwijs, maar ook recht op een IAC in het Gewoon Onderwijs.
Voorwaarde is wel dat de school in de periode van 60 kalenderdagen na kennisname van het Verslag een afweging doet en een overleg organiseert tussen Klassenraad, CLB en ouders.

Welke mogelijkheden doen er zich voor?

Een nieuwe inschrijving
(onder ontbindende voorwaarden)

 • redelijke aanpassingen zijn haalbaar
  • zonder IAC, (dus gericht op behalen van normaal getuigschrift) : in dat geval wordt het Verslag door het CLB omgezet in een Gemotiveerd verslag
  • mét IAC (dit houdt in dat men zich niet richt op het behalen van het normaal getuigschrift, maar wel individuele doelen nastreeft) : het Verslag genereert Ondersteuning
 • redelijke aanpassingen zijn niet haalbaar
  • inschrijving wordt ontbonden
  • termijn = 1 maand, of vanaf moment dat leerling is ingeschreven in nieuwe school.

Een reeds ingeschreven leerling (met gewijzigde noden)

 • redelijke aanpassingen zijn haalbaar
  • mét IAC (dit houdt in dat men zich niet richt op het behalen van het normaal getuigschrift, maar wel individuele doelen nastreeft) : het Verslag genereert Ondersteuning
 • redelijke aanpassingen zijn niet haalbaar
  • inschrijving wordt ontbonden bij einde inschrijving (keuze ouders om naar Buo te gaan)
  • theoretische termijn = 1 maand, of vanaf moment dat leerling is ingeschreven in nieuwe school.
  • in de praktijk kan deze leerling rechtmatig het schooljaar uitdoen (want reeds ingeschreven). Deze leerling wordt het volgende schooljaar ingeschreven onder ontbindende voorwaarden en dan start bovenstaande procedure, leidend tot het beëindigen van de inschrijving.

Wanneer zeker het CLB betrekken (mits toestemming ouders)?

 • bij de inschrijving van een nieuwe leerling met Verslag
 • bij het overleg omtrent de afweging IAC of de organisatie ervan (binnen de 60 kalenderdagen na kennisname)
 • bij nieuwe vragen in verband met IAC : verwijzing BuO, bij nood aan nieuwe handelingsgerichte diagnostiek, wijziging noden , verandering niveau,

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen