Het CLB neemt verontrusting op

Enige tijd geleden was er ophef in de pers met onterechte kritiek op een CLB in Vlaams-Brabant dat zogezegd zijn rol in het opnemen van verontrusting niet had opgenomen. Gelukkig werd dit rechtgezet, want het klopte ook niet.

Wat zeggen onze cijfers over verontrusting. We deden een klein onderzoek voor regio Westhoek.

We krijgen steeds vaker aanmeldingen in verband met mogelijks verontrustende situaties. Tussen schooljaar 2015-2016 en schooljaar 2018-2019 zien we een stijging van 101 naar 194 leerlingen die begeleid werd door het CLB omwille van een problematische thuissituatie en/of een vermoeden van mishandeling.

Hierbij gebeuren gemiddeld 5 interventies per leerling.

In ongeveer 10% van de gevallen neemt het CLB het initiatief om aan te melden bij het Ondersteuningscentrum Jeugdhulp of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en dat wanneer er niet langer gewerkt kan worden in de vrijwilligheid.

Dit betekent dus dat onze CLB-medewerkers in 90% van de gevallen samen met de ouders tot een aanvaardbare oplossing komen. Van handelingsverlegenheid is dus weinig sprake.

En die casus in Vilvoorde?

Advocate Jasmien Foré verheldert: "Het CLB is gebonden aan beroepsgeheim, maar het is niet zo dat er géén stappen ondernomen werden. De oma van de kinderen werd uitgenodigd en toen bleek dat het ernstig was zijn ze naar het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling gestapt. Het dossier is uiteindelijk ook op gang gebracht door het CLB en het heeft dus wél zijn werk gedaan."

Dat kindermishandeling trouwens nog te vaak niet aan het licht komt, wordt heel duidelijk na het kijken van de Canvasreeks ‘Als je eens wist…’ van Hilde Van Mieghem.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen