School-CLB-leerling/ouders: een driehoeksverhouding?

Nog regelmatig blijkt er onduidelijkheid over hoe het samenspel tussen school, CLB en de leerling en/of zijn ouders zit. Daarom even enkele korte handvatten.

  • School wil aftoetsen bij CLB hoe ze een bepaalde situatie moeten aanpakken: prima! Dat doen we graag vanuit onze gedragswetenschappelijke achtergrond. Hiervoor hebben we het leerlingendossier niet nodig en denken we samen met jullie na over de aanpak. Dat noemen we consultatieve leerlingenbegeleiding. Het CLB heeft dan nog géén cliëntrelatie met de leerling en/of de ouders.
  • School deed al behoorlijk wat stappen en zoekt hoe het verder kan. Leerling (handelingsbekwaam) en ouders weten dat school overlegt met het CLB. Dan start onze cliëntrelatie, stemmen we af en noteren we eveneens in het CLB-dossier. Een tussenkomst van het CLB kan starten als leerling (handelingsbekwaam) en/of ouders daarvoor toestemming geven. De uitzonderingen hierbij zijn problematische afwezigheden en situaties van verontrusting.

Nog niet helemaal duidelijk? Bespreek dit even met je contactpersoon.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen