The Missing Link: CLB versterkt zich in handelingsgericht advies

Enkele jaren geleden ontwikkelden enkele enthousiastelingen uit onze CLB’s 'The Missing Link'. Het is een naslagwerk dat binnenkort onder de vorm van een gebruiksvriendelijke website aan onze medewerkers wordt aangeboden.

‘The Missing Link’ wil bruggen slaan tussen diagnostiek en didactiek, tussen advies en aanpak, tussen de wereld van de CLB-medewerker en de wereld van de leerkracht. Er wordt voorzien in concrete tips gebaseerd op een specifieke onderwijsbehoefte. Als de CLB-medewerker het gevoel heeft dat hij ook dan nog vast zit, dan wordt hij geleid naar de wereld van de didactische componenten zodat hij vol vertrouwen het gesprek met de leerkracht kan aangaan. Voorlopig exclusief voor jullie CLB en dus… voor een optimale dienstverlening voor onze scholen.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen