Gewoon waar het kan, buitengewoon waar nodig

Voor sommige leerlingen volstaat de zorg in het gewone onderwijs niet. Ondersteuning vanuit buitengewoon onderwijs kan dan mogelijks een antwoord geven. Kiezen voor een overstap naar buitengewoon onderwijs kan voor sommige leerlingen ook, mits ze over een verslag beschikken.

Ben je van mening bent dat jouw kind nood heeft aan ondersteuning, een IAC of aan buitengewoon onderwijs, aarzel dan niet om contact op te nemen met het CLB.

Ondersteuning in het gewoon onderwijs

Om ondersteuning te kunnen krijgen, moet een leerling voldoen aan de voorwaarden die door de overheid vastgelegd werden en er moet aangetoond worden dat het noodzakelijk is. Dat komt allemaal in het ‘gemotiveerd verslag’. Zo’n gemotiveerd verslag maken we op in overleg met de ouders en in samenwerking met de school.

Voor zo’n gemotiveerd verslag hoeft geen diagnose gesteld te worden. Een ‘stoornis’ is geen vereiste. Soms zal het CLB toch pleiten voor een extern diagnostisch onderzoek om goed uit te klaren welke deskundigheid precies nodig is. Dat bespreken we uiteraard op voorhand.

Leren op maat: soms is een individueel aangepast curriculum beter

Voor sommige leerlingen is een leerprogramma op maat een betere keuze. Dat kan in het gewoon en het buitengewoon onderwijs. In het gewoon onderwijs spreken we van een ‘individueel aangepast curriculum’, wat vaak afgekort wordt als IAC. Zowel in een IAC als in het buitengewoon onderwijs kunnen leerlingen een leerprogramma volgen dat rekening houdt met hun mogelijkheden. Voor beide opties is een ‘verslag’ nodig.

Leerlingen die een IAC volgen, hebben ook recht op ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. Welke ondersteuning ze krijgen, hangt af van het type dat vermeldt staat op het verslag.

Buitengewoon Onderwijs

Het buitengewoon onderwijs is er voor kinderen met verschillende vormen van beperkingen en problemen en staat open voor kinderen van een leeftijd van 2,5 tot 21 jaar (uitzonderlijk ook ouder). Ze krijgen ook specifieke begeleiding waar nodig (bv. hulp van een logopedist of kinesist).

Het doel van het buitengewoon onderwijs is om een mogelijke terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk te maken of, als dat niet lukt, om de integratie in de maatschappij en de arbeidswereld zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Op Onderwijskiezer vind je alle types en vormen in het buitengewoon onderwijs.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen